Om schooluitval en jeugdwerkloosheid tegen te gaan start Buurtwerk in oktober met het project “Step ahead”. Een initiatief om samen met lokale ondernemers en organisaties een vangnet te vormen voor jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 30 jaar die geen werk hebben, niet naar school gaan of nog niet precies weten welke richting zij op willen.De Step ahead-jongeren zetten zich vrijwillig in voor de wijk waarin zij wonen en werken op die manier aan het verbeteren van hun toekomstperspectief.

Hoe werkt “Step ahead”?
Buurtwerk heeft jongeren in trajectbegeleiding. De jongeren krijgen coaching, bijvoorbeeld bij hun zoektocht naar werk, scholing en aanpak van schulden. Jongeren die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan, die wel naar school willen maar waarbij het niet gaat zoals gepland, bewegen we mee te doen met dit project. Maar ook de jeugd die nog niet precies weet wat ze willen op gebied van werk of opleiding. Om het project te kunnen realiseren is Buurtwerk op zoek gegaan naar partners in de wijk. Inmiddels hebben wij concrete afspraken gemaakt met Middin, Excelsior en de organisatie van “de harde leerschool”. Zo werft Buurtwerk jongeren om deel te nemen aan “de harde leerschool”. Zij gaan dan rugby trainingen volgen en werken daarmee aan thema’s als zelfvertrouwen, discipline, verantwoordelijkheid, gedrag en autoriteit. Ze krijgen er een BHV training, en na doorlopen van het hele traject, baangarantie voor terug.

Een ander voorbeeld is vrijwillige inzet bij zorginstelling Middin. Jong en oud worden samen gebracht en leren van elkaar. Samen boodschappen doen, een spelletje spelen of wandelen en ondertussen elkaar leren kennen. Ook kunnen jongeren worden ingezet bij de klussendienst of bijvoorbeeld tablettraining geven of uitleg over smartphones. De senioren kunnen de jeugd ondersteunen bij de Nederlandse taal en tevens bieden wij de jongeren verschillende trainingen aan. Denk hierbij aan EHBO en hoe herken ik dementie, epilepsie etc. Na afloop krijgen de jongeren een certificaat en hulp bij inschrijving voor een opleiding.

buurtwerk

Keuze te over
Want ook bij Excelsior, waar de jeugd zal fungeren als assistent trainer op de Cruijff veldjes kunnen wij jongeren plaatsen en met Woonstad en het STC (Scheepvaart en Transport College) zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Op die manier proberen wij een zo divers mogelijk keuzebestand te creëren richting scholing of werk. Op basis van hun interesse of kracht zal Buurtwerk matches maken met de organisaties die zich aan het project verbinden. Na afloop van de werkprogramma’s ondersteunt Buurtwerk de jongeren in de keuze voor een opleiding of baan en houden wij een oogje in het zeil. Hoe zijn de schoolprestaties, komt de jongere afspraken na op zijn/haar werk? Wij willen het weten en sturen zo nodig bij.

Wij zijn nog op zoek naar andere lokale ondernemers en organisaties die de jongeren iets te bieden hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior jongerenwerker Wendy Rietveld (06- 21135130).

buurtwerk-logo