Rotterdam heeft veertien nieuwe Thuisplusflats. Met deze uitbreiding komt het totale aantal Thuisplusflats in Rotterdam op twintig en dat is een van de belangrijke doelen van het stadsbestuur. De flats zijn verspreid over verschillende gebieden van de stad, waaronder Prins Alexander, Noord, Kralingen-Crooswijk (Oostmolensteyn), Hillegersberg, IJsselmonde, Charlois en Hoogvliet. Naast de gerealiseerde Thuisplusflats, zijn er ook nieuwe complexen in aanbouw waar wonen en zorg samenkomen.

Wethouder Ronald Buijt van Zorg, ouderen en Jeugdzorg: “Ik ben trots op de samenwerking die de gemeente met de zorgpartijen heeft opgezet en dat we zo snel al de Thuisplusflats realiseren. Ouderen die er wonen krijgen passende zorg en hebben anderen om zich heen waardoor er makkelijk activiteiten te organiseren zijn. Het concept is simpel, maar zo succesvol dat andere gemeenten bij ons komen kijken en de Thuisplusflats ook willen opzetten.”

Innovatieve woonvorm
De gemeente Rotterdam startte in 2021 met de Thuisplusflats. Een woonvorm voor ouderen in de bestaande bouw waar de gemeente samenwerkt met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. De Thuisplusflat biedt naast zorg dichtbij ook veel sociale contacten, doordat ouderen dicht bij elkaar wonen en elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Bewoners blijven langer zelfstandig wonen en dat ondersteunen we door wonen te combineren met zorg en activiteiten. In de thuisplusflats kunnen bewoners ook samen eten in het restaurant. Buurtbewoners zijn daar ook welkom.

Focus op preventie
In de Thuisplusflats ligt een sterke nadruk op het behoud van een goede gezondheid, daarom wordt volop ingezet op preventie. De aanwezigheid van een vast team zorgverleners en een vast aanspreekpunt op het gebied van wonen, maakt het mogelijk om gezondheidsproblemen en eenzaamheid vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Er worden daarnaast dagelijks activiteiten georganiseerd die gericht zijn op ontmoeten en het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn bewegingsactiviteiten, valpreventietrainingen, samen eten en schilder – of dansmiddagen.

Efficiënte en betrouwbare zorg
Elke Thuisplusflat heeft één vaste zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor zowel Wmo-ondersteuning als wijkverpleging (Zvw) en verpleeghuiszorg thuis (Wlz).  Hierdoor hebben de bewoners te maken met een vast en herkenbaar team van zorgverleners dat het complex en de bewoners goed kent, gemakkelijk aanspreekbaar is en elkaar kan vervangen bij ziekte. Dit bevordert een betere uitwisseling van signalen en verhoogt de kwaliteit van de zorg. Het vaste Thuisplusflat-team kan bovendien efficiënter werken doordat alle zorgontvangers dicht bij elkaar wonen, wat ook leidt tot minder inzet van zorgpersoneel.

De Thuisplusflats zijn bedoeld voor vitale Rotterdammers van 55 jaar en ouder en voor 55+’ers met een lichte tot matige zorgvraag. Juist deze mix van bewoners is van belang in de Thuisplusflats. Om in aanmerking te komen, moeten Rotterdammers zich inschrijven op WoonnetRijnmond.nl. Op deze website kan gereageerd worden op vrijgekomen appartementen in de Thuisplusflat.

Met deze uitbreiding en de bewezen voordelen van de Thuisplusflats zet Rotterdam een belangrijke stap in het creëren van meer geschikte woningen en woonvormen voor ouderen.

(Persbericht gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.