Zes weken lang hebben Rubroekse kinderen hun eigen straten geschouwd op vier inspectiepunten: zwerfafval, hondenpoep, graffiti en grofvuil naast de container. Ruim 90 kinderen hebben tijdens de elf schouw- beurten van dit project Jeugdschouw voorlichting gehad, foto’s en verslagen gemaakt en vragenlijsten ingevuld.

Om zo te leren wat zij zelf kunnen doen om hun wijk schoon en heel te houden. Met een feestelijke middag op woensdag 24 april werd het project in een heerlijk voorjaarszonnetje afgesloten.

Het project stimuleert kinderen om goed na te denken over de eigen rol in het schoonhouden van hun buurt. Ze leren dat het onbegonnen werk is voor Roteb om de straten schoon te houden als mensen hun afval blijven dumpen en hondenpoep niet opgeruimd wordt door de hondeneigenaren. De inspectietocht door hun wijk brengt de kinderen ook in contact met diensten zoals Stadsbeheer (voorheen Roteb) en leert hen kijken door de bril van de medewerkers.

“Wat gooien mensen veel vuil op straat,

dat kan toch niet!”

 

jeugdschouw-2-groep-groot
Portefeuillehouder Geselschap is trots op deze Rubroekse schoonambassadeurs.
Jong geleerd is oud gedaan, ook bij het schoonhouden van je buurt!

Resultaat
‘Het waren zes fantastische weken….’ maar daar moet het niet bij blijven. De kinderen hebben geleerd in deze periode dat zij zelf ook verantwoordelijk zijn voor een schone omgeving. Dat is een mooi aspect aan dit project: het stopt hier niet. Ruim dertig kinderen hebben zich opgegeven als ‘schoonambassadeur’, speciale vertegenwoordigers van de wijk die meehelpen hun wijk schoon en heel te houden. Dit betekent dat zij een aantal zaken juist wel of juist niet doen, zoals geen afval op straat gooien, spreekbeurten houden over zwerfafval op school, vrienden aanspreken op verkeerd gedrag en schoonmaakacties organiseren.

Feest en schoonmaakactie
Op woensdag 24 april werd het project feestelijk afgesloten op het Rubroekse Generaal Van der Heijdenplein. Er was een fotopresentatie, meewerkende kinderen werden geïnterviewd en de schoonambassadeurs kregen de badges uitgereikt. Als extra dank voor hun inzet was er voor alle schoonambassadeurs een toegangsbewijs voor Fun Forest, het klimpark in het Kralingse Bos dat vanaf  9 mei open is voor publiek. Daarna maakten de kinderen samen met bewoners het plein schoon.

jeugdschouw-03

Portefeuillehouder buitenruimte Jock Geselschap: “Goed om te zien dat de kinderen enthousiast zijn geworden en zien wat ze zelf kunnen doen. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de rommel voor je wordt opgeruimd. Het is veel beter om zwerfafval te voorkomen! En het aantal kinderen dat zich heeft opgegeven voor het schoonambassadeurschap is hoopgevend. Deze kinderen voeden elkaar en hun omgeving op om wat mooi is mooi te houden. Compliment voor deze kanjers!”

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk