Een eigenaar van een perceel aan een watergang is vaak zelf verantwoordelijk voor het op diepte houden van de sloot. Dit leidt regelmatig tot achterstallig onderhoud omdat het lastig en relatief duur is als ieder zijn of haar eigen deel baggert. Het is efficiënter en goedkoper om het baggerwerk in een keer te doen. Daarom starten het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en deelgemeente Kralingen-Crooswijk in Kralingen-Oost een proef om dit werk voor de particulieren eenmalig gratis uit te voeren.

Proef met baggeren particuliere watergangen

Sloten en singels moeten periodiek gebaggerd worden om te zorgen dat de aan- en afvoer van water voldoende is en de waterkwaliteit goed blijft. De hoofdwatergangen in Rotterdam worden op diepte gehouden door het waterschap; de overige watergangen door de eigenaren van het aangrenzende stuk grond. In Kralingen-Oost zijn er veel van deze particuliere watergangen. In de komende maanden gaan gemeente en waterschap niet alleen de hoofdwatergangen baggeren, maar ook de overige sloten. Het waterschap onderzoekt hiermee de mogelijkheid om in de toekomst zelf het stedelijk gebied, in samenwerking met de gemeente, volledig te baggeren. Deze pilot moet meer inzicht geven in de kosten en juridische consequenties.

Medio november start het baggerwerk waaraan ook de deelgemeente financieel bijdraagt. Portefeuillehouder Jock Geselschap legt uit waarom: “In Kralingen-Crooswijk speelt water een wezenlijke rol. Grotere waterpartijen zoals de Kralingse Plas, de Rotte en de Boezem nemen een bijzondere plaats in. Er zijn prachtige singels en vijvers. Met schone sloten zorgt dit stadswater voor een prettige woon- en leefomgeving.”

Snoeien overhangend groen
Takken die over de sloten hangen hinderen tijdens de baggerwerkzaamheden. Daarbij is het afvallend blad slecht voor de sloot. Daarom wordt de bewoners gevraagd deze te snoeien voorafgaand aan het werk. De deelgemeente zorgt voor containers om het snoeiafval af te voeren. Hoogheemraad Agnes van Zoelen van het waterschap vertelt: “Met name bladeren en takken zorgen voor extra bagger op de waterbodem. Regelmatig bladvissen en snoeien helpt! Als wij de watergang baggeren en de aanwonenden zelf het overhangend groen aanpakken, kunnen we samen de waterkwaliteit verbeteren.”

Baggeren

Foto: HHSK

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk