Het Generaal Van der Heijdenplein ligt er sinds de herinrichting mooi bij. In september vorig jaar is het plein na maandenlang op de schop gelegen te hebben op feestelijke wijze teruggeven aan de buurt. Een echt buurtplein dat gebruikt wordt door allerlei groepen van alle leeftijden. Om te voetballen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Helaas wordt er – ondanks veelal goed gebruik van het plein – door een deel van de omwonenden overlast ervaren van enkele groepen jeugd. Deelgemeente Kralingen-Crooswijk neemt signalen hierover serieus en is in gesprek gegaan om tot een oplossing te komen.

  • Deelgemeente treedt op tegen veroorzakers

Woensdag 10 juli kwamen ongeveer 15 bewoners, vertegenwoordigers van omliggende scholen en 10 jongeren uit de buurt op uitnodiging van de deelgemeente samen om in beeld te brengen wat de ervaren overlast inhoudt en vooral, welke oplossingen er zijn. Ook wijkpartners Thuis op Straat (TOS) en Buurtwerk waren aanwezig. Deelgemeentevoorzitter Wim van Heemst onderstreept het belang van met elkaar in gesprek gaan: “Signalen als deze neem ik heel serieus. De deelgemeente heeft in samenwerking met de buurt op een bijzondere manier van een stenig, saai plein een mooie buitenruimte gemaakt. Maar daarmee zijn we er niet; het sociale aspect is zeker zo belangrijk. Dit plein is er om te gebruiken, maar wel op een goede manier. En als extra inzet daarvoor nodig is, dan werk ik daar graag aan mee.”

Container Generaal van der Heijdenplein

Bij goed gebruik van het plein geniet iedereen ervan! (Foto: Eric Fecken)

Nachtelijke inzet politie en jongerenwerkers
De overlast is vooral laat in de avond voelbaar. Oudere jongeren die tegen afspraak in nog tot ver na 22.00 uur luidruchtig aanwezig zijn op het voetbalveld geven met name de meeste ergernis. Het trappen tegen de zogenoemde ballenvangers veroorzaakt veel herrie. Daarom onderzoekt de deelgemeente de mogelijkheden voor een geluidsarme(re) oplossing.
Daarnaast zorgt schreeuwen, vechten en schelden door deze groep voor een onaangename sfeer op het plein. Om deze overlast te bestrijden is er vanaf 1augustus extra aandacht van politie.Wijkagent Hugo Halleriet:“Doordeweeks na 22.00 uur en in het weekend om 23.00 uur sturen we rondhangende jeugd weg. Ook al is er op dat moment nog geen sprake van overlast; we nemen hier geen risico mee.”
Naast de politie is vanaf 16 augustus in de late avonduren ook het Stedelijk Team Jongerenwerk te vinden op het plein. Zo komt de groep goed in beeld en kan gezocht worden naar alternatieve vrijetijdsbesteding.

Ook een aantal jongere kinderen gedraagt zich zowel overdag als ’s avond onbehoorlijk op het plein. Om deze kinderen in kaart te brengen werken deelgemeente, TOS, Buurtwerk, politie, de Waalse School en de Vier Leeuwenschool samen. Als het duidelijk is om welke kinderen het gaat, worden de ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen.

TOS-container
De bewoners kwamen ook zelf met oplossingen, zoals het voorstel om de TOS-container buiten de dagelijkse ‘TOS-tijd’ (van 15.00 tot 17.00 uur) zelf te beheren en zo langer open te laten blijven. In de container liggen verschillende speelmaterialen, zoals springtouwen, stoepkrijt en knutselspullen. Actieve bewoonster Tonny Klip zet zich graag in voor de buurtkinderen: “Ik heb aangegeven dat ik de sleutel wel in beheer wil nemen. Ik vind het leuk om te doen en hierdoor heb ik nog meer contact met de buurtbewoners. Binnenkort praat ik met TOS om alle afspraken definitief vast te leggen. Gelukkig weten de meeste kinderen mij toch wel te vinden en dat zullen er straks alleen maar meer worden!”

Melden
Om op de hoogte te kunnen zijn en blijven van de situatie op het plein is het voor de deelgemeente en politie belangrijk dat klachten gemeld worden. Bij de deelgemeente kunt u dit doen via
meldpunt@kc.rotterdam.nl. Alleen als klachten en incidenten bekend zijn kunnen deelgemeente en politie actie ondernemen.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk