• Wethouder Florijn op bezoek bij Stichting Corridor

Wethouder Florijn bezocht afgelopen woensdag 13 november de vestiging van Stichting Corridor aan de Provenierssingel in Rotterdam-Centrum. Daarin bevinden zich het activiteitencentrum De Uitdaging, de Ruilwinkel en Vriendedendienst Rotterdam. Corridormedewerker Aranka van der Velde stuurde De Ster onderstaand verslag.

Wanneer de wethouder op bezoek komt, is meteen de grote vraag: wat willen we hem laten zien? En hoe gaan we dat doen? Eigenlijk hebben we dat vrij snel besloten. Binnen De Uitdaging worden allerlei activiteiten georganiseerd door vrijwilligers met een psychiatrische achtergrond. De activiteiten die door deze vrijwilligers bedacht en uitgevoerd worden, lopen van een creatieve middag en yoga tot gespreksgroepen. Nogal divers dus en altijd proberen we aan te sluiten op de vraag van onze bezoekers, ook allen mensen met een psychiatrische achtergrond. Het ligt dan natuurlijk voor de hand om een van die activiteiten aan hem te laten zien en wethouder Florijn de mogelijkheid te bieden met mensen in gesprek te gaan, zeker omdat dit een van zijn kwaliteiten is. Een van de vrijwilligers heeft een creatieve ochtend gedraaid, waarbij de wethouder, na een introductie gesprek met de directeur van Stichting Corridor, aanschoof.

Netwerk
Leuk om te zien hoe hij in gesprek gaat, iedereen krijgt ruimte voor zijn of haar persoonlijk verhaal. Zo vertelt iemand hoe belangrijk het is een reden te hebben het huis uit te gaan omdat je aan het werk moet en een ander vertelt dat de activiteiten die geboden worden hiervoor ook een reden kunnen zijn. Dat je bij De Uitdaging mensen leert kennen, je netwerk kan vergroten. Dat je kan praten over de problemen waar je tegenaan loopt.

Gecharmeerd
Hier sprong de wethouder op in, met de vraag of De Uitdaging verder nog iets doet aan welzijn van anderen, meer in het kader van hulp bieden die voorliggend aan professionele hulp ligt. Een van de vrijwilligers vertelde dat we dat eigenlijk voortdurend doen. Namelijk tijdens gesprekken die er gevoerd worden met bezoekers, met het bieden van gespreksgroepen. Dat hij daarnaast een plan ontwikkeld heeft om mensen door middel van Skype (internetbellen) met elkaar en De Uitdaging in contact te brengen. Voor veel mensen uit onze doelgroep is de stap om naar een activiteitencentrum te komen namelijk erg groot. Als we die mensen door middel van Skype kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten en op deze manier kunnen laten kennismaken met ons en anderen, kan de drempel om te komen een heel stuk verlaagd worden. Wethouder Florijn was zeer gecharmeerd van dit plan. Hij vertelde dat hij juist een potje met subsidiegeld had voor dit soort innovatieve projecten en vroeg deze vrijwilliger zijn plan naar hem op te sturen.

Wethouder Florijn, helemaal rechts, in gesprek met deelnemers en personeel van De Uitdaging

Wethouder Florijn, helemaal rechts, in gesprek met deelnemers en personeel van De Uitdaging

Participatie
Na deze succesvolle bijeenkomst bracht de heer Florijn een bezoek aan de Ruilwinkel, waar hem verteld werd dat hier diensten en artikelen tegen elkaar geruild kunnen worden. De Ruilwinkel is een bijzonder project van De Uitdaging, omdat hier samengewerkt wordt met mensen uit de wijk en dat mensen uit de wijk hier ook gebruik van kunnen maken. De participerende samenleving in het klein dus! (tekst: Aranka van der Velde)

De Uitdaging / Sti. Corridor, Provenierssingel 66, 3033 EN Rotterdam, telefoon: 010-4774178, uitdaging@stichtingcorridor.nl, stichtingcorridor.nl

Vriendendienst
Afsluitend maakt Florijn kennis met Vriendendienst Rotterdam die ook kantoor houdt op de Provenierssingel. Vriendendienst Rotterdam is een maatjesproject voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Soms verliezen mensen door deze problemen hun sociale contacten en raken daardoor geïsoleerd. Vriendendienst probeert dit isolement te doorbreken of te voorkomen. Vriendendienst doen dit door koppels te formeren van vrijwilligers en deelnemers, die minstens een keer per week met elkaar afspreken.

Vriendendienst / Sti. Corridor, Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam, telefoon: 010-2621756, vriendendienst@stichtingcorridor.nl

http://www.stichtingcorridor.nl/vriendendienst2009