Welkom in mijn wereld, waarin studeren in het hoger onderwijs niet is weggelegd voor iedere student. In Nederland zorgt het hoge inschrijvingsgeld en het leenstelsel voor grote verschillen tussen arm en rijk.

De overheid heeft besloten om met ingang van het studiejaar 2015-2016 de basisbeurs voor het hoger en universitair onderwijs af te schaffen. Daarvoor in de plaats is het nieuwe leenstelsel gekomen. Studenten die ouders hebben die samen minder dan 46.000 euro bruto verdienen per jaar, behouden wel hun recht op een aanvullende beurs (maximaal 378 euro per maand).

Het gaat mij erom dat iedere student in het hoger onderwijs een eerlijke kans moet krijgen om te kunnen studeren wat hij of zij wil. In plaats van het afschaffen van de basisbeurs, zou Nederland juist de studenten financieel moeten bijstaan. Nu dwingt de overheid studenten een lening af te sluiten voor hun studie. Een lening die waarschijnlijk zal oplopen tot een schuldenberg!

Uit de statistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat 18,3% van de werklozen hooggeschoold is. Van de 18,3% werkloze ex-studenten heeft 4,8% een lening afgesloten die zij na hun studie dus niet meteen kunnen aflossen. Volgens het nieuwe leenstelsel moet een student twee jaar na het afstuderen beginnen met het aflossen van zijn/haar schulden, tenzij de student een minimum inkomen heeft, dan wordt de aflossing uitgesteld totdat de student meer dan het minimum inkomen verdient. In 15 jaar zou ik mijn studieschuld dienen af te lossen.

Naar aanleiding van deze gegevens ga ik mezelf als toekomstige student vragen stellen. Is het behalen van een diploma een garantie voor een baan? Hoe kan ik mijn studieschuld aflossen zonder baan? Ben ik bereid mijn uitgaven te verlagen om mijn studieschuld terug te kunnen betalen? Kortom, is de investering in een studie wel een goede investering? Voor hetzelfde geld heb ik een studieschuld en geen baan.

De inkomensgrens voor de aanvullende beurs moet flink omhoog. Want iemand die veel meer dan 46.000 euro bruto per jaar verdient, zou geld opzij kunnen zetten voor de studerende kinderen. Een oplossing die niet alleen voor veel studenten gunstig is, maar ook voor de toekomst van Nederland!

Nederland zou ook bijvoorbeeld door middel van hogere verkeersboetes inkomsten kunnen creëren, die zouden kunnen worden geïnvesteerd in studenten. Zo zouden er minder verkeersovertreders zijn en zou de overheid meer geld hebben voor de studenten (op een goede manier). Wij kunnen het jaar dan goed beginnen en focussen op onze studie zonder daarbij te moeten werken, wat voor een HBO-er of een universitair student lastig is. Wij zijn de toekomst voor Nederland.

Met het afschaffen van de basisbeurs zorgt Nederland ervoor dat er talenten niet tot bloei komen. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat er een afname van ongeveer 2.700 studenten per jaar zal zijn de komende twee jaar. Die talenten zouden veel voor Nederland en de wereld kunnen betekenen!

Omar Mataich, (5e jaars) leerling van klas H5B (natuur, gezondheid & economie) aan het Libanon Lyceum te Rotterdam-Kralingen

Literatuur lijst:
financieel.infonu.nl/ geld/144536-leenstelselprofiteer-van-kwijtschelding-door-veel-telenen.html
financieel.infonu.nl/ geld/88303-studieschuldaflossen-hoe-ga-je-tewerk.html
nu.nl/politiek/3975833/pvda-in-eerste-kamer-kritisch-leenstelsel.html