Binnenschip ‘Oleander’ krijgt luiken met zonnepanelen aan de vestiging van Blommaert in Rotterdam – © Wattlab

De gemeente Rotterdam investeert in Rotterdamse innovaties die bijdragen aan een schoner, slimmer en zuiniger energiesysteem. Vandaag werden in totaal zeven initiatieven bekendgemaakt die hiervoor een financiële bijdrage ontvangen uit het programma Smart Energy Systems (SES). De maximale subsidie per project is 100.000 euro.

Schone switch
Rotterdam maakt in dit decennium de switch van het gebruik van steenkool, aardgas en olie als primaire energiebronnen naar het gebruik van zonne-energie, windenergie en waterstof. De energietransitie zal de vorm waarin energie geleverd wordt sterk doen veranderen. “Van deze zeven innovaties verwachten we dat ze bijdragen aan het versnellen van de energietransitie”, zegt Duurzaamheidswethouder Arno Bonte, “het schoon opwekken van energie is essentieel voor het halen van onze klimaatdoelen, maar een energiesysteem dat energie slim kan transporteren, balanceren en uitwisselen is daarbij minstens even belangrijk.”

Slimme innovaties
De zeven geselecteerde projecten zijn erg uiteenlopend: van energieopslag en elektrificatie van havenkranen tot de ontwikkeling van rijdende waterstofaggregaten. Om de energietransitie succesvol te voltooien is energieopslag onmisbaar. Het innovatieve Kinext-vliegwiel speelt daar handig op in. Met een doorsnede van 2,5 meter, slaat het grote hoeveelheden energie op efficiënte wijze op en levert deze bij piekbelasting razendsnel terug. Met behulp van de financiële bijdrage wordt het vliegwiel voor het eerst toegepast in de Eemhaven voor het elektrificeren van een kadekraan. Dat levert een CO2 besparing van zo’n 500 ton per jaar op.

All-in-one
Een ander project dat subsidie heeft ontvangen is het all-in-one zonne-energiesysteem van Wattlab dat bestaat uit lichtgewicht zonnepanelen en elektronica geïntegreerd in scheepsluiken. Dankzij de opwek van energie uit zonnepanelen kan de dieselgenerator aan boord vaker uit. Hiermee kan zo’n 50 ton CO2-uitstoot wordt gereduceerd per schip per jaar. Na een succesvolle toepassing voor binnenvaartschepen is de volgende stap dat het systeem wordt ingezet voor zeeschepen.

De zeven geselecteerde initiatieven zijn:

 1. KINEXT-vliegwiel van S4 Energy
  Dit innovatieve vliegwiel met een doorsnede van 2,5 meter slaat grote hoeveelheden (rem)energie efficiënt op en levert bij piekbelasting razendsnel terug. Deze duurzame vorm van energieopslag wordt bijvoorbeeld toegepast voor netstabilisatie, maar in de Eemhave voor het eerst ook om een kadekraan te elektrificeren.
 2. Solar Flatrack van Wattlab
  Na een succesvolle toepassing in de binnenvaart wordt dit all-in one zonne-energiesysteem nu ook ontwikkeld voor zeeschepen. Dankzij de opwek van energie uit zonnepanelen kan de generator vaker uit en wordt de energie opgewekt daar waar het gebruikt wordt. Dat betekent minder CO2-uitstoot en een verbeterde luchtkwaliteit.
 3. Skoon software voor schone mobiele energie
  Mobiele batterijen en waterstofgeneratoren met software van Skoon kunnen flexibel en voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals voor elektrisch varen. Met deze subsidie is een uitbreiding van het bestaande Skoon softwaresysteem mogelijk.
 4. Rijdende waterstofaggregaat van Powertruck
  Het rijdende waterstofaggregaat wordt ontwikkeld als alternatief voor dieselaggregaten. De innovatie speelt in op de behoefte aan systemen die langdurig hoge vermogens kunnen leveren én flexibel inzetbaar zijn.
 5. Flow batterij Elestor en Vopak
  Een flow batterij is een innovatief energieopslagsysteem op basis van waterstof en broom. Door deze te koppelen aan de waterstofinfrastructuur in de Rotterdamse haven kunnen de kosten voor de batterij omlaag, waardoor de kostprijs voor elektriciteitsopslag verder kan dalen.
 6. Circulaire slibbehandeling van C-Green
  C-Green heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om nat afval her te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat zo’n 90% van deze afvalstroom in de afvalverbrander verdwijnt. De toepassing van deze innovatie bij Reym en opschalingskansen in Rotterdam worden met behulp van de subsidie voorbereid.
 7. Ontwikkeling slim multi-commodity energieplatform
  Initiatief van het consortium Enertrans, Unisun, TNO, stichting RHIA voor doorontwikkeling en toepassing van het Energieplatform (TNO) bij koppeling tussen energiesystemen voor warmte en elektriciteit in Schiebroek – Zestienhoven.

Energiesysteemvisie
Om het energiesysteem aan te kunnen passen aan de opgave van de energietransitie, heeft het stadsbestuur vandaag de Rotterdamse energiesysteemvisie vastgesteld. Daarmee wordt de komende jaren invulling gegeven aan het slimmer en robuuster maken van onze energiesystemen. Met het programma Smart Energy System ondersteunt de gemeente innovaties die passen bij de ambities van de Rotterdamse energiesysteemvisie. Zo blijft energie ook in de toekomst in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar voor iedereen.

Vervolg 2022
In 2022 krijgt het Smart Energy Systems programma een vervolg. De subsidieregeling wordt opnieuw opengesteld voor innovaties die niet alleen bijdragen aan het schoner, slimmer en zuiniger maken van het energiesysteem, maar die ook zorgen voor een impuls voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in Rotterdam. Kijk voor meer informatie en de randvoorwaarden op www.ondernemen010.nl/SES

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.