Woonstad Rotterdam maakt op 28 mei jl. bekend het complex Gerdesia-Midden in Kralingen te willen slopen voor nieuwbouw. Uit de nieuwsbrieven van de Bewonerscommissie blijkt dat die het daarmee beslist niet eens zijn. De bewoners worden onder meer gesteund door SP-er en bouwdeskundige Wijnand Rijnders en Menno Janssen. De laatste kwam in het begin van dit millennium al op voor de bewoners van Nieuw Crooswijk, die hun huizen moesten verlaten voor nieuwbouw. Hierna het bericht van Woonstad, vervolgens de mening van Wijnand Rijnders en tot slot, deels, de jongste nieuwsbrief van de Bewonerscommissie.

Sloop en nieuwbouw definitief voor woningen Marinus van der Stoepstraat, Van de Leckestraat en Gerdesiaweg

We gaan de 114 woningen aan de Marinus van der Stoepstraat, Van de Leckestraat en Gerdesiaweg slopen. We verdichten en bouwen 180 nieuwe woningen terug, waarvan 130 met een sociale basis huur en 50 huurwoningen in de vrije sector. Het voorkeursscenario is een definitief plan geworden. Iedereen wordt persoonlijk begeleid en alle bewoners krijgen voorrang bij de nieuwbouw. De bedrijfsruimtes komen niet meer terug in de nieuwbouw.

Bewoners

Voor bewoners is de sloop een heftige boodschap.  Dat begrijpen wij als geen ander. We zijn dan ook niet over een nacht ijs gegaan om dit besluit te nemen. Anders dan de bewonerscommissie geeft de overgrote meerderheid van de overige bewoners aan in persoonlijke gesprekken dat zij wel begrip hebben voor de sloop.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie en hun adviseurs hebben ons geadviseerd om niet te slopen en nieuw te bouwen, maar om te renoveren. Dit advies hebben we uitgebreid besproken en afgewogen tegen onze doelstellingen en mogelijkheden. In een reactie op het advies hebben wij in detail uitgelegd welke afwegingen wij maken over de toekomst van onze woningen. Daarnaast zijn wij uitvoerig ingegaan op de beperkte ingrepen die je kunt doen bij renovatie in vergelijking met sloop- en nieuwbouw en waarom we daar dus ook niet voor kiezen. In die afwegingen nemen wij de maatschappelijke en de individuele belangen mee. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • In welke staat zijn de woningen en hoe lang gaan ze nog mee?
 • Als we moeten ingrijpen, kunnen bewoners dan in de buurt verhuizen?
 • Willen bewoners in de buurt blijven of juist niet?
 • Is het mogelijk om meer betaalbare woningen toe te voegen en daarmee iets aan de woningnood te doen?
 • Is de wijk in balans? Zijn er bijvoorbeeld genoeg seniorenwoningen?
 • Kunnen we verduurzamen en in welke mate?
 • Kunnen we technisch goede woningen realiseren?
 • Hoe kunnen we een goede prijs en kwaliteitverhouding neerzetten?
 • Welke scenario’s zijn financieel haalbaar?
 • Hebben de gebouwen een monumentale status en/of is het beeldbepalend vanuit een cultuurhistorische verkenning?

Spreekuren en gesprekken

In juni hebben we inloopspreekuren georganiseerd waar bewoners al hun vragen kunnen stellen. Vanaf 21 juni plannen we persoonlijke gesprekken in met iedereen. Tijdens die gesprekken worden de woonwensen opgehaald en bespreken we de komende jaren.

Uitgebreid de tijd voor een nieuwe woning

Veel bewoners willen in Kralingen blijven wonen. Daarom nemen we niet de gebruikelijke 1,5 jaar om te verhuizen, maar doen we dat in drie jaar. Zo kan iedereen straks op een plek wonen die het beste aansluit bij de wensen. De bewoners krijgen  voorrang bij de nieuwbouwwoningen, indien mogelijk in de buurt van huidige buren door een keuze voor  entree/portiek. We zijn hierbij wel gebonden aan de regels van het passend toewijzen.

Het werk begint in de zomer van 2024. De komende jaren blijven we gewoon alle noodzakelijke reparaties en onderhoud uitvoeren.

Meer informatie en de nieuwsbrieven kun je vinden op www.woonstadrotterdam.nl/lvds

Wijnand Rijnders: geraffineerd gentrificeren?

Naar de buitenwacht communiceert Woonstad dat in Gerdesia-Midden om de bouw 130 nieuwe sociale huurwoningen gaat. Daarbij zitten 2 adders onder het gras:

 • De grootte van de nieuwe huurwoningen is onduidelijk, omdat Woonstad niets los laat over aantal m2, aantal kamers en bijbehorende huurprijs van de woningen. Echter, de landelijke reactie op sterk stijgende bouwprijzen laat zien dat wooncorporaties kleinere appartementen laten bouwen . De verwachting is dat nieuwbouwwoningen aanzienlijk kleiner worden dan de huidige betaalbare 4, 5 en 6 kamerappartementen tot 110 m2. Waar laat je kinderen en spullen in de kleinere nieuwbouw? Gezinnen zijn gedwongen te verhuizen.
  • Woonstad kent 2 categorieën sociaal, basis en plus. Voor de plus categorie moet de huurder meer huur betalen maar ook een hoger inkomen hebben. Zo kunnen gezinnen met een jaarinkomen lager dan € 32.200 niet terugkeren als de woningen in de pluscategorie vallen.

Een geraffineerde wijze van gentrificeren onder het mom van “sociaal”.

De SP stelt zich daarom achter het renovatieplan voor de zittende bewoners van architect en emeritus hoogleraar Jouke Post. Het renovatieplan van Jouke Post omvat de 114 bestaande woningen renoveren en 27 ouderenwoningen bijbouwen dat is totaal 141 woningen. Dat zijn er 11 meer dan de 130 kleine “sociale” huurwoningen van Woonstad. De nieuwbouw ouderenwoningen kunnen gebruikt worden als wisselwoning tijdens de renovatie. Het Plan Post steunt op de enorme kennis en ervaring uit de Rotterdamse stadsvernieuwing waarbij tienduizenden woningen werden gerenoveerd en dezelfde kwaliteit werd bereikt als bij nieuwbouw. De legendarische staatssecretaris Jan Schaefer noemde dit “vernieuwbouw”. Vernieuwbouw duurt veel korter dan sloop-nieuwbouw en is aanzienlijk goedkoper, de fundering en casco van de wooncomplexen staan er al en daardoor kunnen de huurprijzen onder de 633 euro (sociaal basis) per maand blijven.

Overigens is een sloopbesluit van Woonstad slechts een eerste stapje in een proces dat nog omgekeerd kan worden. In Gerdesia-Midden is nog niets verloren!

Uit de Nieuwsbrief 11 van de bewonerscommissie Gerdesia-Midden – mei 2021

Beste buren,

We hebben ons advies aan Woonstad gegeven:

 • geen sloop
 • nu goed onderhoud
 • nu bijbouwen met liften voor de senioren
 • betere isolatie

‘Iedereen die er verstand van heeft weet dat renovatie goedkoper is dan nieuwbouw. De fundering en het casco staan er al. Plus je vernietigt geen 25 miljoen euro aan bestaand vastgoedwaarde door sloop’, zegt Wijnand Rijders, buurtbewoner in Kralingen-West en bouwdeskundige.

Woonstad zei dat de woningen slecht zijn, gebouwd met goedkope materialen.
– Alle deskundigen zeggen dat de woningen prima zijn, met goede materialen, zoals beton en baksteen.

Uit het AD/Rotterdams Dagblad:
Deskundigen protesteren tegen sloop in Kralingen-West

Architect Jouke Post: De blokken zijn op te knappen. ,,Technisch zijn ze dik in orde. De door Woonstad gehekelde houten vloeren die de huizen gehorig maken, zijn volgens hem gemakkelijk te isoleren. Hij neemt het de verhuurder kwalijk dat die optie niet serieus is onderzocht. ,,De gemeente en de woningcorporaties kennen maar één weg: sloop. Rotterdam sloopt continu en denkt niet na over geschiedenis. Deze gebouwen hebben waarde.’’

Stedenbouwkundige Elizabeth Poot en emeritus-hoogleraar becijfert dat renovatie financieel gunstiger uit kan pakken voor Woonstad, zeker als zij van de kenmerkende werkplaatsen tussen de blokken seniorenwoningen zou maken.

Contact:
Adrie Braber, Gerdesiaweg 289, tel: 06 4464 2486, email: gerdesia-midden@hotmail.com


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.