Het einde nadert voor de deelgemeenten in Rotterdam. In maart 2014 zullen de deelraden plaatsmaken voor de zogenaamde gebiedsbesturen. In aanloop naar deze overgang zal De Ster regelmatig berichten over de bestuursverandering met de serie ‘Van deelraad naar gebiedsbestuur’.

Achtergrond
Eind 2011 heeft het kabinet-Rutte I besloten om de deelgemeenten in Rotterdam en de stadsdelen in Amsterdam af te schaffen om zo ‘de bestuurlijke drukte te verminderen’. Rotterdam heeft veertien deelraden, die bestuurd worden door 44 vaste bestuurders, die gecontroleerd worden door 268 volksvertegenwoordigers. Volgens toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) zijn de deelgemeenten in de loop der jaren onnodige bestuurslagen geworden. De afschaffing van de deelraden maakt de overheid soberder en kleiner; één van de speerpunten van het vorige kabinet.

Rotterdammers konden in het najaar van 2012 kiezen tussen twee nieuwe bestuursvarianten: wijkparticipatie en gebiedsbestuur. Uiteindelijk stemde een kleine meerheid voor de variant gebiedsbestuur. Ook in de Rotterdamse gemeenteraad werd gestemd, maar ook daar was geen sprake van een duidelijke meerderheid. D66, SP, CU/SGP en Leefbaar Rotterdam kozen voor de variant wijkparticipatie, terwijl de PvdA, VVD en het CDA kozen voor de andere variant. GroenLinks had een sleutelpositie en koos uiteindelijk – na enkele aanpassingen – voor het gebiedsbestuur. Dat de gebiedsbesturen er komen, is dus een feit. Hoe alles er precies uit komt te zien, is echter nog tot aan de zomer onduidelijk. Voor de grote vakantie moet de omvorming in de steigers staan.