Leidt inspraak tot invloed?

Nog voor de zomer wil de gemeenteraad een definitief model voor de gebiedsbesturen goedkeuren. ‘Dat wordt deelgemeente light’, moppert Leefbaar Rotterdam-deelraadslid Marco Bouman. Arno Bonte, de fractievoorzitter van GroenLinks in het stadhuis, is optimistischer: ‘Met dit model kunnen we debacles als Nieuw Crooswijk voorkomen.’

Bij het zoveelste plaagstootje van Arno Bonte (GroenLinks) kijkt Marco Bouman (Leefbaar Rotterdam) maar even naar buiten. ‘Ik dacht dat Leefbaar met de politiek graag zo dicht mogelijk bij de burgers wil staan’, zegt Bonte met een licht sarcastische ondertoon. ‘En nou zijn jullie tegen de gebiedsbesturen?’ Bouman draait zijn hoofd weer bij. ‘Het is geen slecht plan, maar ik zie het niet gebeuren.’

Wat ziet u niet gebeuren?
Bouman: ‘Ik geloof niet dat bewoners bij dit bestuursmodel meer invloed krijgen. Meer inspraak misschien, maar niet meer invloed. Je ziet het bij de huidige deelgemeenten. Daar is het heel moeilijk om geld en ruimte te krijgen voor een bewonersinitiatief. Bovendien luisteren bestuurders nauwelijks als het er echt toe doet. Kijk maar naar het gehannes met de voetbalkooi in de Speelmanstraat.’ Bonte: ‘Maar moeten mensen dan voor elke voetbalkooi naar de Coolsingel? Dat lijkt me ook niet realistisch. Dit model geeft meer slagkracht aan bewoners – initiatieven, omdat de nieuwe gebiedsbesturen rechtstreeks ambtenaren van de gemeentelijke diensten aan kunnen sturen.’

Dat zou de gemeenteraad niet kunnen doen?
Bonte: ‘De stap naar het stadhuis blijft voor veel mensen toch een grote. En bovendien gebeurt er niets met de initiatieven van bewoners als de gemeentelijke diensten er niets in zien. Niet in de huidige situatie en ook niet bij het afschaffen van de hele bestuurslaag, zoals Leefbaar Rotterdam wil. De deelgemeenten hebben geen greep op de diensten en dat gaat in dit model veranderen.’ Bouman: ‘Ik ben vooral bang dat je een soort deelgemeente light krijgt. Nog even en de minister tikt ons op de vingers omdat we te veel bevoegdheden aan de gebiedsbesturen laten. The devil is in the details. GroenLinks schetst een heel mooi ideaalbeeld van het gebiedsbestuur, maar ik moet nog maar zien dat straks in de praktijk alles zo uitpakt als op papier staat. Ach, het is in ieder geval een verbetering van wat er nu is, dus in dat opzicht behalen we al een beetje winst.’

Marco Bouman, links, en Arno Bonte werden geïnterviewd in Grand Café De Dijk aan de Oostzeedijk

Marco Bouman, links, en Arno Bonte werden geïnterviewd in Grand Café De Dijk aan de Oostzeedijk

Wat is er mis met een deelgemeente light?
Bouman: ‘Daarin zit, weliswaar in afgeslankte vorm, nog steeds een bestuurslaag. En bestuurslagen hebben de neiging om zich vooral op zichzelf te richten in plaats van op de taken waarvoor zij zijn opgericht, namelijk het samenwerken met de bewoners aan een prettige leefomgeving.’ Arno: ‘Die bestuurslaag is essentieel om alles in goede banen te leiden. Het gebiedsbestuur moet zorgen voor voldoende draagvlak voor besluiten die samen met de bewoners zijn gemaakt.’

Hoe gaat u campagnevoeren voor de gebiedsbesturen?
Bonte: ‘Met onze staat van dienst in de deelgemeenten. GroenLinks-bestuurders doen daar veel en met succes aan bewonersparticipatie, dat zit bij Groen- Linksers als het ware al in de vezels en dat willen we graag uitventen.’ Bouman: ‘We moeten als partij nog beslissen of dat we bij alle gebiedsverkiezingen een lijst indienen. Als dat zo is, kunnen we het nog wel hebben over de campagne. Maar voor ons hoeft die hele extra bestuurslaag niet zo nodig. Die levert alleen nog maar meer gedoe op.’

Martijn Klerks & Joëlle Stapelkamp