Woensdagmiddag 3 april hebben Opzoomer Mee, Vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk en Buurtwerk Kralingen-Crooswijk in bijzijn van wethouder Korrie Louwes aan het Berkelplein hun handtekeningen gezet onder het gezamenlijk initiatief van de Voorleeskaravaan.

De Voorleeskaravaan gaat voor een doorlopend voorleesfeest zorgen voor de kinderen in Kralingen en Crooswijk. Wekelijks gaan vrijwilligers ergens in de deelgemeente voorlezen, te beginnen in de voorleesweek van Opzoomer Mee, van 12 tot 19 juni a.s. Suggesties voor leuke locaties of aanmelding van vrijwilligers zijn welkom bij Opzoomer mee. Meer informatie?

Kijk op www.opzoomermee.nl of bel: 010- 2131055, vragen naar Anda Noordhuis, projectleider Voorleeskaravaan Kralingen-Crooswijk.

Voorleeskaravaan onderweg