Wethouder Arno Bonte en dhr. Ton te Riele (bewoner Rochussenstraat) tijdens bouwkundige opname van de woning

Rotterdam gaat versneld aan de slag met het terugbrengen van geluidshinder in Rotterdamse woningen. Circa 19.000 woningen, gebouwd voor 1 maart 1986 en gelegen aan een luidruchtige weg, komen de komende jaren in aanmerking voor een bouwkundige opname. Daarin wordt onderzocht of geluidsbeperkende maatregelen (zoals bijvoorbeeld nieuwe kozijnen en beglazing) nodig zijn. De benodigde maatregelen worden vervolgens kosteloos uitgevoerd.

Verkeerslawaai
“Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder”, zegt duurzaamheidwethouder Arno Bonte. “Tienduizenden Rotterdammers hebben daar last van, met vaak een verstoorde nachtrust of zelfs gezondheidsschade tot gevolg. Simpele maatregelen als het isoleren van de buitenmuur of het plaatsen van triple glas kunnen een wereld van verschil maken. En bijkomend voordeel is dat het ook flink scheelt in de stookkosten.”

Er zijn verschillende maatregelen om geluidshinder in huis te beperken. In de meeste gevallen gaat het om het vervangen van kozijnen, glas en ventilatievoorzieningen en/of de gevelisolatie. Daarvoor maakt de gemeente gebruik van de door de Rijksoverheid in het leven geroepen Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv-regeling).

Kosteloos
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de huidige Ssv-regeling vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Om te voorkomen dat woningen daardoor buiten de boot vallen, heeft Rotterdam ingezet op intensivering van de aanpak van geluidsanering voor bestaande woningen. Voor alle woningen waarvoor de gemeente een subsidieaanvraag kon doen (ca. 25.000), is deze ingediend bij het Rijk. Voor 19.000 Rotterdamse woningen is de subsidieaanvraag toegekend. In de komende jaren zal voor die woningen bouwkundige opnames worden uitgevoerd en waar nodig maatregelen worden getroffen. Daaraan zijn voor de bewoners geen kosten verbonden.

Geluidsanering
Het geluidsaneringprogramma wordt begeleid door milieudienst DCMR. Het saneren van woningen is een tijdrovende operatie. Iedere woning die mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde gevelisolatie, wordt individueel bezocht om de bouwkundige staat vast te stellen. De woning komt in aanmerking voor subsidie als het geluid in de woning niet voldoet aan de geldende norm. DCMR stelt vervolgens een saneringsplan op waarin maatregelen worden genomen om de geluidproductie te beperken.
Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/geluidsanering

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.