In het afgelopen jaar werden zo’n 26.000 mensen gedwongen opgenomen op een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is een vorm van vrijheidsbeneming. Daar moet dan de rechter aan te pas komen. Deze moet beoordelen of er sprake is van een psychiatrische stoornis en van gevaar hetzij voor de betrokkene zelf of voor de omgeving. Tot in de jaren ’70 kon het gebeuren dat je opgesloten werd in zo’n ziekenhuis zonder dat de rechter jou persoonlijk sprak. Dankzij onder andere een Europees verdrag moet de rechter nu persoonlijk de betrokkene spreken en krijgt deze een advocaat toegevoegd om voor zijn of haar belangen op te komen. Dat doe ik dus met een zekere regelmaat. Heel gevarieerd werk. Het kan gaan om mensen die zwaar overspannen zijn, of om psychotische mensen die toch een heel wat ander beeld van de wereld hebben dan wij. Dat kan overigens een heel vrolijk beeld zijn. Maar vaker gaat het om een trieste situatie: ernstige verwaarlozing, isolement, een vervuilde woning en dergelijke.

Een voorbeeld uit de praktijk: meneer De Haas (zo heet hij natuurlijk niet echt maar het is nu eenmaal een leuke naam) woont driehoog in Zuidwijk. Hij heeft geen werk, weinig contacten. Portiekbewoners helpen hem een beetje, geven hem af en toe een maaltijd (daar hebben deze mensen geen tv-campagne voor nodig) en houden hem een beetje in de gaten. Het wordt steeds erger, de ammoniaklucht vanwege de vervuiling dringt in het portiek door. De heer De Haas houdt namelijk duiven in zijn woning. Dat is wat ongebruikelijk, en lastig omdat hij het niet schoon houdt. De heer De Haas moet thuis gehoord worden. Daar ben ik dan bij aanwezig. Beneden in het portiek is de indringende ammoniaklucht al te ruiken. Boven aangekomen zien we dat de voordeur erbij hangt, en in de woning 10 cm. hoog duivenpoep ligt. Na enig roepen komt meneer De Haas tevoorschijn. Hij heeft een omroepblad in zijn hand. Daarop staat in de advertentie op de achterzijde: “U, meneer De Haas, heeft deze Fiat-600 gewonnen”. Dat laat hij direct aan de rechter zien in de overtuiging dat deze de Fiat-600 komt brengen. Dat moet de rechter toch weerspreken. Hij ziet er trouwens, als oudere keurige man uit Kralingen, niet uit als medewerker van een reclamebureau. Vanwege de verwardheid van meneer De Haas komt het niet tot een echt gesprek. De rechter besluit dat deze zelfverwaarlozing zo ernstig is dat een opname toegestaan moet worden. Op weg naar beneden informeren portiekbewoners. Zij zijn gerustgesteld dat er een opname volgt. De heer De Haas was geen gevaar voor andere mensen, maar zijn gezondheidstoestand werd zo slecht dat op grond van de wet een opname toegestaan kan worden.

Ton Rhijnsburger

Advokatenkollektief Rotterdam
Crooswijksesingel 34
3034 CJ Rotterdam
010 – 4650966


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.