Gaat de Kralingse openbare basisschool De Kleine Wereld sluiten? Het ziet ernaar uit, volgens Thoke en Frank van Domselaar, ouders van Levina (8 jr.) die daar naar school gaat. Op de ouderavond van 22 november kregen Thoke en Frank opeens te horen dat BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van zins is De Kleine wereld in 2020 te sluiten. Omdat het leerlingenaantal voortduren afneemt.

Natuurlijk wisten Thoke en Frank dat het niet goed gaat met de school maar dit kwam toch als een donderslag bij heldere hemel. Daarvoor was het onderwijssysteem medio november opeens veranderd. Van het ‘unit onderwijs’ (verschillende groepen in 1 klaslokaal) weer (terug) naar ‘klassikaal onderwijs’. Naar hun zeggen waren de ouders daarover niet geïnformeerd. Volgens Thoke en Frank halen ouders hun kinderen van school en ook een aantal leerkrachten hielden het voor gezien.

De Buitenwereld
Het schoolgebouw van de Kleine Wereld is nog niet zo lang geleden gerenoveerd. In de buitenruimte wordt nog gewerkt aan ‘De Buitenwereld’, een radicaal groen schoolplein. In mei vorig jaar werd op De Ster Online daarover bericht: desteronline.nl/groen-schoolplein-voor-de-kleine-wereld. Inmiddels heeft het hoofd van de school Saskia de Bruijne plaatsgemaakt voor haar opvolger Jos van Adrichem.

Leden van de medezeggenschapsraad togen twee keer naar het Rotterdamse stadhuis om daar steun te zoeken. Ze kregen van Co Engberts (PvdA) te horen dat de politiek niets kan doen aan dergelijke besluiten van een schoolbestuur. Wel zegde hij toe de zaak voor te leggen aan wethouder Said Kasmi.

Inmiddels is de kerstvakantie voorbij en gaan de kinderen weer naar school, ook naar De Kleine Wereld. Jacqueline, moeder van Thoke, links op de foto, meldt dat er inmiddels een gesprek is geweest met de heer Jan Veenker van BOOR. Daar kwam niet zoveel uit, naar haar mening. Wel zou zijn afgesproken dat omliggende scholen voorlopig geen leerlingen (meer) van De Kleine Wereld opnemen. Ook zouden er op 7 januari voldoende leerkrachten zijn voor de klassen. Thoke: “BOOR had al veel eerder aan de bel moeten trekken!”

BOOR

De Ster vroeg BOOR om een reactie. Zie hierna.

In november 2018 zijn de ouders van de Kleine Wereld geïnformeerd dat het bestuur geen toekomst meer ziet voor de Kleine Wereld als zelfstandige basisschool. De reden hiervoor is dat de school al langere tijd kampt met een dalend leerlingaantal. Het bestuur en het team hebben altijd goede hoop gehouden dat dit tijdelijk zou zijn en dat het zou lukken meer leerlingen te werven. Het team heeft daar ook heel hard voor gewerkt. Toch neemt het aantal leerlingen nog jaar na jaar af. Dit schooljaar had De Kleine Wereld nog maar 115 leerlingen, terwijl een school in Rotterdam officieel 182 leerlingen moet hebben (opheffingsnorm).

De boodschap dat de school niet zelfstandig kan voortbestaan maakt de nodige emoties los. Dat is begrijpelijk, het sluiten van een school doet zeer. Dat realiseren we ons terdege, een school is een leefgemeenschap, verbonden met de wijk. Het betekent veel voor leerlingen, voor ouders, maar ook voor leerkrachten en andere betrokkenen: afscheid nemen, onzekerheid en op zoek naar een nieuwe passende plek. Het is geen makkelijke beslissing om een school of locatie te sluiten en we begrijpen dat er zorgen en vragen zijn. De medezeggenschapsraad en ouders worden daarom ook nauw betrokken bij het vervolg. Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn, zoals fuseren of een betere samenwerking met een andere school binnen of buiten BOOR. Hierbij worden de wensen van ouders uiteraard betrokken. Ook worden met alle ouders en leerlingen individuele gesprekken gevoerd over wat het beste is voor het kind.

Van een uittocht van leerkrachten is geen sprake, wel hebben drie leerkrachten een baan elders aangenomen. Voor hen is goede vervanging gevonden. De school zet alles op alles om ook de komende periode goed en stabiel onderwijs te blijven geven.

Of er andere organisatie gebruik maken van het pand van De Kleine Wereld?. Er is alleen een peuterspeelzaal die gebruik maakt van het gebouw, dit is al jaren zo. Er zijn geen nieuwe of andere organisaties die een ruimte huren in het gebouw.

(Dorieke Hammink namens BOOR)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.