Gebiedscommissie over nieuwe Horecagebiedsplan en buitenruimte Blue City

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk van donderdag 7 februari jl. in het Nivon-gebouw in Crooswijk, werd de toevoeging van een nieuwe horecagelegenheid aan het nieuwe Horecagebiedsplan Kralingen-Crooswijk 2019-2020 besproken. De gebiedscommissie wil die ontwikkeling in de wijk Struisenburg toestaan. Tijdens de vergadering werd ook kort een blik geworpen op het Programma van Eisen met betrekking tot de buitenruimte rondom Blue City (voormalig Tropicana). Het werd in ieder geval duidelijk dat de gebiedscommissie positief staat tegenover het programma.

De gebiedscommissie gaat ermee akkoord dat in het nieuwe Horecagebiedsplan 2019-2020 aan de Oostzeedijk 108 (Struisenburg) een nieuwe horeca ontwikkeling wordt toegestaan van maximaal categorie 1 (‘lichte horeca’), zonder terras. “Dit is nog geen daadwerkelijke exploitatievergunning, maar slechts de erkenning dat hiermee het nieuwe horecagebiedsplan wordt verrijkt”, voegt commissievoorzitter Rens van Overdam toe. Het uiteindelijke Horecagebiedsplan 2019-2020 zal voor de zomer door het College van B & W worden vastgesteld.

6 jaar

Het gebouw aan de Oostzeedijk 108 wordt door een ondernemer voor maximaal een periode van 6 jaar gehuurd van Woonstad Rotterdam en wordt door meerdere onderhuurders (bedrijven) gebruikt. De ondernemer wil graag in een deel van het pand een visrestaurant openen met openingstijden tot 23.00 uur, inclusief een terras. Ook wil hij een deel van het pand gebruiken voor events. In het huidige horecagebiedsplan maakt de gebiedscommissie duidelijk dat er meer levendigheid en een stedelijk karakter in Struisenburg wordt nagestreefd. Dit nieuwe horeca initiatief past dan ook bij de visie die men heeft. Zowel de Admiraliteitskade als de Oostzeedijk nabij het Oostplein vervullen deze functie al voor een deel door de aanwezigheid van verschillende cafés en restaurants. De huidige horeca in Struisenburg is vooral gericht op studenten. Door een restaurant wordt kwaliteit toegevoegd aan het huidige aanbod. Omdat deze ondernemer verschillende horeca inrichtingen met succes heeft opgezet, geeft dit in ieder geval het vertrouwen dat dit initiatief niet na een jaar wordt beëindigd. Commissieleden Oktay Ünlü en Oana de Visser-Baicu geven aan dat het initiatief onderscheidend is en een verrijking voor het gebied. Commissielid John van Assendelft vraagt zich af waarom een terras op deze locatie niet mogelijk is. “De ligging van het pand zal waarschijnlijk voor geluidsoverlast zorgen”, legt Esther Klootwijk (Gebiedsadviseur Horeca – Directie Veilig) uit.

Blue City

Tijdens de vergadering werd ook in het kort ingegaan op het Programma van Eisen voor de buitenruimte van Blue City. De gebiedscommissie staat positief tegenover het programma. De gebiedscommissie is gevraagd om inhoudelijke input te geven op het Programma van Eisen. Die zal worden meegenomen en verwerkt met alle andere opmerkingen, om tot een definitief programma te komen. Dat wordt vastgesteld door de gebiedsontwikkelaar, de ambtelijk opdrachtgever. Daarna is het de taak van de gebiedscommissie om toe te zien op en te adviseren bij het participatieproces tijdens de ontwerpfasen.

De ruimte rondom Blue City wordt veelvuldig gebruikt. De kernwaarden waarop het plan voor de nieuwe inrichting wordt beoordeeld zijn: levendiger, groener, flexibel, duurzaam en circulair. Om dit inrichtingsplan uit te kunnen voeren is het van belang dat de kade voorafgaand aan de uitvoering minimaal 20 jaar mee kan, zonder dat er tussentijds onderhoud nodig is.

Parkeren

Doris van Hooijdonk projectmanager Stadsontwikkeling Kralingen-Crooswijk, was tijdens de vergadering aanwezig om vragen te beantwoorden. Commissielid Egbert van Sluijs mist info over het parkeren. Hij vraagt zich af of er onderzocht is wat de parkeerbehoefte is. Volgens Van Hooijdonk is er gekeken naar hoe de buitenruimte in kwalitatief opzicht zo goed mogelijk ingericht kan worden. “Dat betekent dat we parkeerplaatsen moeten gaan weghalen. We zijn uitgekomen op 50 parkeerplekken. We denken dat dit een goed aantal is. De enige gebruikers van het parkeerterrein zijn op dit moment die van Blue City, wij zullen hierover met ze in overleg gaan”, licht Van Hooijdonk toe.

Tekst loopt door onder de foto

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 7 maart a.s., in Plays2Be, Crooswijksestraat 93, Rotterdam-Crooswijk. Aanvang: 20.00 uur. Zie voor de agenda en de stukken, vanaf vrijdag 1 maart: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk