• Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 16 april

Het programma van eisen (PvE) is nog niet klaar, maar afgelopen donderdag werd reeds het plan gepresenteerd voor de herinrichting van de Goudse Rijweg in Kralingen en het kruispunt aan de andere kant van de brug over de Boezem in Crooswijk, tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Omdat het riool en het tramspoor hard aan vernieuwing toe zijn, wordt meteen de hele straat heringericht. Opzet daarvan is de voorzetting van het (nieuwe) ‘profiel’ van de Oudedijk, dus met fietspaden. De Vlietlaan wordt ook ‘meegenomen’ vanaf de plek waar de herinrichting van de Oudedijk in 2012 is gestopt. Met ingang van januari 2016 rijdt er geen tram 7 meer. In het najaar van 2016 moet alles klaar zijn.

Het is te hopen voor de betrokken winkeliers én hun klanten dat er, zoals ten tijde van de herinrichting van de Oudedijk, steeds één rijbaan openblijft. Informatieavonden voor winkeliers en omwonenden zitten in de pijplijn en de gebiedsconmmissie zelf zal de plannen bestuderen en met een openbaar advies komen.

Stroopwafels
Een meneer die stroopwafels wilde gaan bakken in het Kralingse Bos kreeg daarvoor geen toestemming van de gebiedscommissie. Het idee is nog steeds dat als men een enkeling daarvoor een vergunning geeft, de doos van Pandora opengaat. Wel wil de gebiedscommissie kijken of er elders in Kralingen- Crooswijk plekken zijn waar kraampjes kunnen worden neergezet. De aanvrager van ‘Viskraam De Esch’, nabij Mazesteyn, lijkt zijn zin te krijgen, zij het dat bewoners en winkeliers in de omgeving nog moeten worden geconsulteerd en ‘s avonds moet hij alles weer opdoeken.

Consultatie
De gebiedscommissie blijkt ook ‘geconsulteerd’ te kunnen worden door de bestuurders aan de Coolsingel, in plaats van gevraagd om een advies. Dat is nieuw. Met een consultatie lijkt het niet echt nodig rekening te houden met de wensen van de gebiedscommissie. Wanneer brengt de gebiedscommissie dus het ‘gekwalificeerde advies’ uit (kan door het stadsbestuur niet zomaar terzijde worden geschoven) en wanneer is er sprake van consultatie? Paulette Verbist van de gebiedscommissie: ‘Consultatie is inflatie’.

Voorts passeerde een flink aantal bewonersinitiatieven de revue. Het merendeel werd financieel, soms deels, gehonoreerd.