‘Multi-interpretabele terminologie’

De visitekaartjes zijn gedrukt, de gebiedscommissieleden zijn al een keer on tour geweest door de wijken en de eerste actiepunten zijn inmiddels afgevinkt. De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk begint meer en meer vorm te krijgen. En ook het doel van de commissie, meer participatie van mensen en ondernemers in de wijk, lijkt steeds beter uit de verf te komen. Donderdag 12 juni kwamen de gebiedscommissieleden voor de derde keer bijeen. Dit keer stond de vergadering vrijwel geheel in het teken van het concept Gebiedsplan Kralingen-Crooswijk.

door Joëlle Stapelkamp

Het was dringen geblazen voor de microfoon tijdens de inspraakmogelijkheid voor bewoners bij de vergadering in het Stadskantoor aan de Oostzeedijk. Er werden zorgen geuit over het parkeerprobleem in de Jerichostraat als gevolg van de nieuwbouw aan de Palestinastraat. Er werd een voorstel gedaan voor de inrichting van een kleine speelplek bij de Nieuwe Boezemstraat. Er werd aandacht gevraagd voor begroeiïng en veiligheid van looppaden tussen de Chris Bennekerslaan en de Willem Ruyslaan. Er werd gevraagd naar de subsidiëring van het werkervaringsproject Hotspot Hutspot. En de commissie werd op de hoogte gebracht van het ontbreken van een rolstoeloprit ter hoogte van IJssalon Doppio aan de Crooswijkseweg.

LETS Ruilwinkel
Ook Tonnie van der Sluis van LETS Ruilwinkel aan de Paradijslaan kwam aan het woord. De commissieleden waren onlangs nog in de winkel geweest en enkele dagen later lag er een brief van het stadhuis op de deurmat: dat zij er rekening mee moest houden dat er wellicht geen subsidie voor de LETS Ruilwinkel meer is. Tonnie was zichtbaar aangedaan. “Ik ben het vechten zat. Dit is al de derde keer dat er onzekerheid wordt gezaaid over het voortbestaan van de ruilwinkel.” De commissieleden probeerden haar gerust te stellen. Volgens voorzitter Rens van Overdam gaat het ‘slechts’ om een algemene brief die naar alle organisaties die subsidie ontvangen gestuurd is en is er vooralsnog geen reden voor paniek. John van Assendelft: “Het is logisch dat alle subsidieprojecten tegen het licht worden gehouden, maar we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat de LETS Ruilwinkel haar deuren moet sluiten.” Paulette Verbist gaf op haar beurt aan dat de LETS Ruilwinkel zich de afgelopen jaren heeft bewezen en dat voortgang van de subsidie gewaarborgd moet worden.

Reacties concept Gebiedsplan
Bewoners konden niet alleen inspreken over dingen die hen dwarszitten of ideeën naar voren brengen die zij voor de wijken hebben, zij mochten eveneens input leveren voor het Gebiedsplan Kralingen- Crooswijk. Die mogelijkheid werd door een aantal bewoners(organisaties) aangegrepen. Enkelen reageerden schriftelijk, anderen kwamen live hun zegje doen, zoals van Bewonersplatform DWL-De Esch. De woorvoerder daarvan gaf aan niet veel van het plan te hebben verwacht, maar is blij met het plan als geheel en sprak zijn waardering ervoor uit. Een aantal bewoners uit Kralingen-West vroegen aandacht voor de buurten Jaffa en Vredenoord, waar nog altijd armoede heerst. Kevin van Eikeren reageerde daarop: “Een serieus signaal waar we onze ogen niet voor mogen sluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit warme pleidooi.” Al met al reageerden de bewoners(organisaties) positief op het concept Gebiedsplan.

Ambities
Het laatste gedeelte van de vergadering stond eveneens in het teken van het Gebiedsplan, alleen nu werd aan de commissieleden gevraagd een advies uit te brengen over de ambities en doelstellingen van het plan. Vanuit de commissie kwam nogal wat kritiek op de ambities van het Gebiedsplan. Dat zou ‘te weinig ambitieus’ zijn en ‘beter en concreter geformuleerd’ moeten worden. ‘Multi-interpretabele terminologie’ en ‘Er is geen ambitie in de ambitie’ is een greep uit de uitspraken die over het concept Gebiedsplan werden gedaan. Het concept Gebiedsplan is de keuring door de commissieleden niet geheel zonder kleerscheuren doorgekomen en zal hier en daar nog aangepast moeten worden. Dat zal in de eerste week van juli gebeuren, als de commissieleden tijdens een besloten bijeenkomst tot een consensus proberen te komen. Donderdag 10 juli moet het Gebiedsplan definitief worden vastgesteld. Zie ook: www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk