Bij het Havenziekenhuis krijgen ouderen op alle afdelingen zorg die rekening houdt met hun leeftijd. Niet alleen van artsen en verpleegkundigen, maar ook de inrichting van het ziekenhuis is afgestemd op deze specifieke patiëntengroep. In 2013 is het Havenziekenhuis door de ouderenbonden uitgeroepen tot één van de ‘seniorvriendelijke ziekenhuizen’, een keurmerk waar het ziekenhuis tot op de dag van vandaag erg trots op is.

Zorg voor de ouder wordende mens is één van de speerpunten van het ziekenhuis en die specialisatie zie je niet alleen terug in het zorgaanbod, maar ook in de faciliteiten in en om het gebouw.

Kwetsbare ouderen
‘De zorg voor ouderen in ziekenhuizen kent een hoger risico op complicaties dan voor andere groepen en is dan ook anders georganiseerd’ zegt Bianka Mennema, longarts en voorzitter van de medische staf van het Havenziekenhuis. ‘Door de kwetsbaarheid van oudere patiënten vroeg in de behandeling te herkennen kunnen we voorzorgsmaatregelen nemen en gericht
persoonlijk advies geven. Bij de opname van patiënten in het ziekenhuis stellen we direct met een vragenlijst, vast of de patiënt een kwetsbare oudere is. Ook kijken we meteen naar de verwachte opnameduur, zodat we al meteen maatregelen kunnen nemen voor het geval een patiënt niet meteen naar zijn of haar eigen huis terug kan na de behandeling. Binnen 24 uur na ontslag gaat de benodigde informatie naar de opvolgende zorgverleners. Met een vastomlijnd zorgplan en een ‘warme’ overdracht wil het Havenziekenhuis de risico’s op complicaties en onnodige achteruitgang bij kwetsbare ouderen voorkomen.’

havenziekenhuis-rotterdam

Toepassing van gespecialiseerde kennis
De gespecialiseerde kennis van de afdeling Geriatrie wordt ook toegepast bij de verpleging van kwetsbare ouderen op andere afdelingen van het Havenziekenhuis. ‘Zo vind je veel geriatrische patiënten een groot deel van de dag niet in hun pyjama in bed, maar aangekleed in de speciaal voor ouderen ingerichte huiskamer. Een therapeute zorgt voor activiteiten’ Men eet er met elkaar en er is aandacht voor bewegen. Dat principe vind je ook terug in de grand café’s op alle verpleegafdelingen, waar patiënten aan tafel en met elkaar eten, als dat mogelijk is. Want zien eten doet eten en samen eten heeft ook een sociale functie.’


Zorg voor ouderen centraal
Het aantal oudere patiënten bij het Havenziekenhuis neemt sterk toe. Meer dan de helft van de patiënten is ouder dan 70 jaar. Zorg voor de ouder wordende mens is één van de speerpunten van het Havenziekenhuis. Ouderen op alle afdelingen van het ziekenhuis krijgen zorg die rekening houdt met hun leeftijd. Ook de samenwerking tussen verschillende specialismen is belangrijk. Bij elke patiënt op leeftijd wordt gekeken of het nodig is dat een geriater en zijn team mee gaan behandelen

Niet alleen de zorg, ook de inrichting van het ziekenhuis is afgestemd op ouderen. Zo is het buitenterrein seniorvriendelijk ingericht; er zijn gratis parkeerplaatsen voor mindervaliden en geen stoepranden. Ook is de bewegwijzering in het ziekenhuis extra duidelijk: grote letters en veel contrast.

Het Havenziekenhuis heeft van de ouderenbonden in Nederland het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis gekregen.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)