‘Ik ben vorige week gebeld door de school dat mijn jongste zoon van het klimrek was gevallen. Van mijn werkgever mocht ik er direct naartoe maar ik moest wel een vrije middag opnemen. Mag mijn werkgever dit van mij vragen?’

Beste vragensteller,

Het kan wel eens voorkomen dat, terwijl u aan het werk bent, zich acuut een probleem in uw privésituatie voordoet dat direct uw aandacht nodig heeft. Dit kan zijn dat u uw zieke kind van school moet halen, maar bijvoorbeeld ook dat u direct naar huis moet om een loodgieter te regelen omdat er een leiding is gesprongen. In dit soort situaties heeft u recht op calamiteitenverlof.

Wat is calamiteitenverlof? Deze verlofsoort is bedoeld voor problemen in het privéleven die de werknemer onmiddellijk moet oplossen.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof? De duur van het calamiteitenverlof is de tijd die u ervoor nodig heeft om de eerste problemen op te lossen. Dit betekent dat het verlof een paar uur kan duren, maar ook enkele dagen.

Hoe zit het met uw salaris? Uw werkgever is (deels) verplicht om tijdens het calamiteitenverlof uw loon door te betalen. Indien op uw arbeidsovereenkomst een CAO van toepassing is, kan hierin iets anders zijn geregeld.

calamiteitenverlof moet onderscheid gemaakt worden tussen kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Wat is kortdurend zorgverlof? Kortdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen om tijdelijk voor een partner, kind of ouder te zorgen.

Hoe lang duurt kortdurend zorgverlof? Het verlof kan meerdere keren per jaar worden opgenomen, maar er zit wel een maximum aan van 2 maal het aantal uren dat iemand per week werkt. Iemand met een contract van 40 uur heeft recht op maximaal 80 uur kortdurend zorgverlof per jaar.

Hoe zit het met uw salaris? De werkgever moet tijdens het kortdurend zorgverlof minimaal 70% van het loon doorbetalen en deze verlofdagen mogen niet van het aantal vakantiedagen worden afgetrokken. In een CAO kunnen afwijkende afspraken staan.

Wat is langdurend zorgverlof? Dit is een verlofsoort die door een werknemer kan worden opgenomen als hij de zorg heeft voor een kind, partner of ouder die levensbedreigend ziek is.

Hoe lang duurt langdurend zorgverlof? Langdurend zorgverlof kan per week worden opgenomen, gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 weken. Hier geldt een maximum aantal uren van 6 maal het aantal uren dat iemand per week werkt. Voor iemand met een 36-urige werkweek is dit maximaal 216 uur per jaar. De werknemer vraagt het langdurend zorgverlof minstens 2 weken voordat het verlof ingaat schriftelijk bij de werkgever aan.

Hoe zit het met uw salaris? De werkgever is niet verplicht tijdens het langdurend zorgverlof het salaris door te betalen. Hierover kunnen in een CAO afwijkende afspraken zijn opgenomen.

Heeft u ook een vraag op het gebied van werk en ontslag? U kunt een email sturen aan info@derechtzaak.com, en wie weet wordt uw vraag hier in de Ster beantwoord. Heeft u sneller advies nodig? Neemt u dan telefonisch contact op met De Rechtzaak op 010-2309409 of kijk op www.derechtzaak.com.