De VVD Rotterdam is kritisch over het plan om nieuwe studentenwoningen te bouwen aan de Burgemeester Oudlaan.

De liberalen vragen zich af of er geen betere plaatsen zijn om woningen te realiseren, en hebben hier samen met de Partij voor de Dieren vragen over gesteld. VVD-raadslid Antoinette Laan: “Er komen woningen op de campus van de Erasmus Universiteit en er zijn recent al een hoop nieuwe studentenwoningen bij gekomen. Daarnaast staan er veel ongebruikte kantoorpanden in de stad die hergebruikt kunnen worden. Nut en noodzaak zijn daarom niet duidelijk.”

De nieuw te bouwen studentenwoningen moeten op de locatie van de ‘groene corridor’ komen, waar volgens het huidige bestemmingsplan geen nieuwbouw mag komen. Deze corridor ligt net buiten het terrein van de Erasmus Universiteit. “Hier is een aantal jaren geleden over gezegd dat het onbebouwd moet blijven. Wij willen weten of het College dit nog steeds vindt, en wat men de waarde vindt van deze groene strook”, aldus Laan.

De gebiedscommissie Kralingen – Crooswijk buigt zich op dit moment over de plannen, en komt volgende week met een advies.

Via VVD Rotterdam | Afbeelding: Google streetview