Volgens de VVD is de  Subsidie voor “Noord Bruist” onverantwoord, geef uw mening of doe de poll!

Dit weekend vindt het jaarlijkse festival Noord Bruist plaats op het Noordplein in Rotterdam Noord. De VVD vindt het onverantwoord dat er in Rotterdam Noord wordt gekozen om feest te vieren met belastinggeld in tijden van flinke bezuinigingen. Het evenement Noord Bruist wordt georganiseerd door de stichting Noord Bruist. Deze stichting ontvangt in 2013, maar liefst 180.000 euro subsidie van deelgemeente Rotterdam Noord en organiseert feesten in Rotterdam Noord waarvan Noord Bruist het grootste is.

In het coalitieakkoord 2010-2014 zegt het bestuur van de deelgemeente een solide financieel beleid te zullen voeren om tegenvallers op te kunnen vangen. Maar ondanks de vele bezuinigingen in de afgelopen jaren, is er niets bezuinigd op het festival Noord Bruist. Het bestuur heeft er wel voor gekozen om te bezuinigen op zaken die burgers direct raken zoals veiligheid en het schoonmaken en onderhouden van de straten.

De VVD is van mening dat het bestuur zich verantwoordelijk zou moeten voelen om in tijden van bezuinigingen eerst overbodigheden weg te laten. Feesten zoals de stichting Noord Bruist die organiseert zijn overbodig en geen kerntaak van de overheid. Daarnaast is Noord Bruist een stichting die zelf sponsoring kan aantrekken en hierdoor is deze stichting niet afhankelijk van subsidie van de deelgemeente om feesten te kunnen organiseren.

VVD Rotterdam Oost


Is de subsidie Noord Bruist is onverantwoord

Bekijk resultaatLaden ... Laden ...