Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde in Nivon op 15 januari

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, op 15 januari in vergadering bijeen in het Nivon gebouw aan de Dirk Smitsstraat, krijgt een lange lijst agendapunten voorgeschoteld, waarvan een aantal uit zo’n pakweg 20 pagina’s bestaat. Een normaal mens breekt het zweet uit maar de commissieleden moeten desondanks aan de bak. En dan moeten ze er ook nog snel wat verstandigs over zeggen. Ze beginnen vol goede moed maar als agendapunt 4 besproken wordt, dan breekt er wat.

door Coby Jansen

Leefbaar en PvdA maken zich boos over de uitvoeringsplannen die door de gemeentelijke diensten zijn geleverd. De rest van de commissie sluit zich daarbij aan en termen als ‘lege huls’ en ‘holle frases’ gaan door de zaal. De teksten zijn te vaag om er goed op te kunnen reageren, de plannen zijn niet concreet, zelfs van een ‘superhoog abstractieniveau’, men moet het kunnen volgen, en in de buurten resultaten zien. Wat doen de diensten buiten eigenlijk? Er lijkt nog nauwelijks iets te zijn verbeterd, slechte plekken in de buurten liggen er nog steeds slecht bij, bewoners klagen nog steeds over overlast en onveilige plekken, etc. Hier en daar lijkt het iets beter te gaan maar niemand weet of dat zo blijft. Kortom, de commissie vindt dat de buurten er bar weinig op vooruit zijn gegaan. Het slot van het liedje is dat de voorzitter een brief stuurt aan de betreffende wethouder en diensten, waarin deze onvrede wordt beklemtoond. De commissie rekent op duidelijke informatie van de Coolsingel en op blijvende verbeteringen in de buitenruimte en wel op korte termijn.

Bewonersinitiatieven
Natuurlijk staan er weer bewonersinitiatieven op de agenda. Zoals bekend kan men daarvoor maximaal 10.000 euro vragen, boven dat bedrag wordt het een stedelijke zaak. Het initiatief voor ‘Oud in een nieuw jasje’, het samen zingen van oude liedjes en de digitale bewerking daarvan naar eigentijdse muziek, voor jongeren en ouderen, krijgt nu wel subsidie, 7.500 euro, nu de kosten ten opzichte van de vorige aanvraag zijn verminderd. Het project ‘Ouderen samen sterk’ moet ouderen uit hun isolement halen, contacten tussen ouderen makkelijker maken en hun zelfredzaamheid vergroten. Ook creatieve activiteiten zijn deel van het plan van 4.000 euro. De commissie adviseert positief maar raadt de aanvrager aan wel samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld met de Seniorenraad. Het gewenste gemeenschappelijk dakterras in De Esch gaat niet door, althans niet van gemeenschapsgeld. Dit vanwege de beslotenheid van het terras, terwijl bewonersinitiatieven juist openbaar moeten zijn en niet exclusief voor een bepaalde groep zijn bedoeld.

In De Esch vallen drie projecten wel in de prijzen, alle drie gericht op de natuur en het samen doen. Eén betreft het geschikt maken van een voormalig filterhuisje voor allerlei groenactiviteiten, zoals de aanleg van drijvende eilanden en wetenschappelijke proeven. Dit wordt professioneel ondersteund. Voor dit plan is 9.300 euro toegekend. De commissie raadt aan om samenwerking tussen de drie projecten te organiseren.

Diverse commissieleden stellen voor om, waar dat mogelijk is, eigen bijdragen te vragen van deelnemers aan en bezoekers van de activiteiten. Ook het zoeken van samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelgroepen wordt bepleit.

Horecagebiedsplan
De gebiedscommissie bespreekt ook nog het horecagebiedsplan waarin is aangegeven welke soorten horeca in de diverse deelgebieden van Kralingen- Crooswijk mogelijk en/of wenselijk zijn. Dit varieert van a) gericht ontwikkelen, dus met bedrijven die welkom zijn; b) consolideren, houden zoals het is; c) verminderen, bijvoorbeeld wanneer de huidige horeca niet (meer) past bij de woonfunctie in dat gebied en/of overlast wordt ervaren. De commissie stemt met dit horecaplan in.

Bij de vergadering aanwezige leden van de Bewonersvereniging Jericholaan hadden graag willen ‘participeren’ in de besluitvorming over de mogelijke aanvragen van (uitgebreide) terrasvergunningen aldaar. Dat blijkt opeens mogelijk te zijn. De uitnodiging om dat te bespreken had de bewonersvereniging niet bereikt, zo bleek. Niet dat de bewoners ondernemers dwars willen zitten, maar tot dusver was anderhalve meter uit de gevel the limit, omdat het een woongebied zou betreffen.

Hoogste tijd
Dankzij de beheerster van het Nivon gebouw krijgen de commissieleden nog enige nachtrust. Als er maar geen eind aan de agenda lijkt te komen, gooit ze opeens de deur open en geeft luidkeels te kennen dat 23.15 uur echt het uiterste moment van vertrek is. De agendapunten Luchtkwaliteit en de Mobiliteitsagenda komen in een extra vergadering aan bod. Deze is gepland op donderdag 29 januari in de Stadswinkel Kralingen- Crooswijk (voormalige deelgemeentekantoor), Oostzeedijk 276 en begint om 19.30 uur.

De volgende maandelijkse vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk is op donderdag 19 februari a.s. in de Paleiszaal, Pompgebouw De Esch, Rijnwaterstraat 7-23, Rotterdam- Kralingen. Zie: rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Afbeelding: Google streetview