•  Alle ruimtelijke projecten in de deelgemeente passeerden de revue

De gecombineerde commissievergadering Sociaal en Veilig en Wonen/Fysiek en Economie behandelde afgelopen donderdagavond 17 oktober de voortgang van een aantal ruimtelijke projecten en plannen. Ook werden de commissieleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan het Dagelijks Bestuur over de wijze van toetsing en evaluatie van grote opdrachten in het welzijnsdomein. Het beloofde een weinig spectaculaire vergadering te worden, maar bij het agendapunt Welzijnsdomein liepen de gemoederen toch nog best hoog op…

door Joëlle Stapelkamp

Alweer een half jaar geleden zijn de commissieleden voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken rond diverse ruimtelijke projecten en plannen in de deelgemeente. In de commissievergadering van donderdag 17 oktober zijn alle projecten en plannen op een rijtje gezet.

Nieuw Crooswijk
Het betrof onder andere Nieuw Crooswijk. Eind juni heeft wethouder Karakus in samenwerking met de deelgemeente, OCNC (Ontwikkel Combinatie Nieuw Crooswijk) en Woonstad Rotterdam, met het oog op een veranderende woningmarkt, een nieuwe visie voor Nieuw Crooswijk ontwikkeld en gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst.

Oud Crooswijk
De nieuwbouw in Oud Crooswijk, Hendrik de Keyserstraat/Linker Rottekade, laat nog op zich wachten. Dagelijks Bestuurder Van Heemst gaf aan dat woningcorporatie Havensteder door de huidige financiële perikelen een hele nieuwe planning heeft gemaakt en dat het onduidelijk is wanneer de bouwwerkzaamheden worden gestart.

Tropicana
Ook het voormalige zwemparadijs Tropicana passeerde de revue. Eind augustus is er een vergunning verleend voor het gebruiken van de wildwaterbaan en het buitenterras als zelfstandige horecavoorziening. Het gaat om een tijdelijke vergunning van maximaal vijf jaar. Van Heemst zei het pand liever kwijt dan rijk te zijn, maar gaf ook aan geen invloed uit te kunnen oefenen aangezien de deelgemeente geen eigenaar van het pand is. De Dagelijks Bestuurder was overigens wel blij dat het pand na jaren van leegstand eindelijk gebruikt wordt.

Aegidiusstraat
De kale vlakte in de Aegidiusstraat is nog altijd niet bebouwd en wanneer dit wel gaat gebeuren blijft onduidelijk. “Het hangt er helemaal vanaf hoe de markt reageert en of een ontwikkelaar de omgevingsvergunningaanvraag rond krijgt binnen een beperkte periode”, aldus Van Heemst. De Dagelijks Bestuurder zei wel toe naar mogelijkheden voor een tijdelijke inrichting van de kale vlakte te zoeken, mocht het (te) lang duren.

Strandbad paviljoen
Het bouw van het langverwachte strandbadpaviljoen aan de westkant van de Kralingse Plas wordt waarschijnlijk gestart in april 2014. “De bouw kan beginnen, zodra de erfpacht is geregeld”, aldus Van Heemst. Het paviljoen, dat een restaurant en een kantoor voor de strandwachten herbergt, is – als alles volgens plan verloopt – begin 2015 gerealiseerd.

Noordelijk Niertje
Wat betreft het Noordelijk Niertje is de kogel eindelijk door de kerk. Van Heemst: “Er komt geen Albert Heijn, geen moskee en geen school. Er komen woningen en daar zijn de bewoners erg blij mee.” De projectbestemmingsplanprocedure ten behoeve van woningbouw is inmiddels gestart. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in januari 2014 ter vaststelling worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. “Als Dagelijks Bestuur willen we er graag, voordat wij in maart 2014 vertrekken, een klap op geven. Dat verdient de wijk en haar bewoners.”

Excelsior
De plannen voor de bouw van een woontoren op het parkeerterrein van het voetbalcomplex van Excelsior zijn nog altijd niet definitief. Het Dagelijks Bestuur heeft bouwconcern BAM verzocht om uiterlijk in oktober een aangepast plan aan te leveren. “Wij zijn zelf niet waanzinnig enthousiast over de bouw van een dergelijke toren, maar iedereen is vrij om voor dat terrein plannen te ontwikkelen.” Volgens Van Heemst heeft de deelgemeente wat betreft dit project, net als bij Tropicana, meer een volgende rol en kan zij enkel met het opstellen van randvoorwaarden enige sturing bieden.

Leonidaslocatie
Datzelfde geldt ook voor de Leonidaslocatie waar men zich vanaf juli in kan schrijven voor de koop van een kavel. De inschrijvingstermijn loopt tot 25 oktober. Op de vraag hoe de vlag er momenteel bij Leonidas bijhangt, kon Van Heemst niet zeggen. “Ik hoop hoog,” lachte hij, “maar ik kan enkel de wens uitspreken dat het snel gaat.”

Crooswijkseweg
Het ontwerp voor de Crooswijkseweg lag er volgens Van Heemst niet goed bij. “Centjes, heel ordinair, maar het is een geldkwestie.” Het project, dat begon als buitenruimteplan met als doel om de oversteekbaarheid te verbeteren en de entrees aantrekkelijker te maken, is verworden tot een inrichtingsplan waarbij is besloten de Crooswijkseweg van gevel tot gevel aan te pakken. “De verwachting is dat het definitieve ontwerp voor de kerst vastgesteld kan worden, maar dat is afwachten.”

Burgemeester Oudlaan
Het planproces voor de Burgemeester Oudlaan is opgestart. De uitvoering staat gepland voor medio 2015, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Het plan betreft ook een gedeelte van de ‘s- Gravenweg. Tramsporen moeten vervangen worden, tramhaltes moeten aangepast worden, evenals de riolering en de drainage. Volgens het Dagelijks Bestuur gaat het om grote zaken, die een gedegen voorbereiding vergen en dus tijd kosten.

Welzijnsdomein
“Discussies over welzijnsbeleid zijn altijd lastig”, dat zei Dagelijks Bestuurder Verbist over het agendapunt Welzijnsdomein. En dat bleek. Tijdens de commissievergader ing werden confrontaties dan ook niet uit de weg gegaan. Toen naar voren kwam dat de toetsing en evaluatie bij de grootste jaaropdrachten van organisaties in het welzijnsdomein vrijwel alleen bestaat uit het onderzoeken of afspraken die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking zijn nagekomen en dus niet op het effect van de investering, laaide de discussie op. D66 was de voortrekker van de discussie. Volgens hen kan je als deelgemeente geen geld investeren in organisaties als je niet weet wat de baten ervan zijn. “Dat móét gemeten worden! Alleen op die manier kan je bijsturen en eventueel zeggen: die honderd euro geven we voortaan niet meer aan die organisatie, want die investering behaald niet het beoogde effect.” Een effectmeting kost geld, maar is volgens D66 noodzakelijk om verantwoording aan het publiek af te kunnen leggen. GroenLinks noemde het ‘stuitend’ dat de effecten niet worden getoetst en snapte bovendien niet dat Verbist “zo defensief reageert, terwijl zij hen heeft uitgenodigd tot een constructieve dialoog.”

Een tijd lang leek het erop dat de partijen en Dagelijks Bestuurder Verbist nooit op één lijn zouden komen, maar de VVD bluste het vuurtje en kwam met een oplossing. “Als het Dagelijks Bestuur ons nou een keer meeneemt in het hele subsidieproces, dan kunnen wij door ervaring met suggesties komen en maken we er een gezamenlijke leerervaring van.” Alle partijen vonden het een uitstekend plan en ook Verbist vond het een hele goede suggestie. Zij gaf aan graag de uitdaging aan te gaan! Het klinkt misschien ietwat afgezaagd, maar zo is het toch nog eind goed al goed.