Gloort er licht aan de horizon voor Zwembad Schuttersveld?

Dat de discussie over Zwembad Schuttersveld nog allesbehalve over is, bleek vrijdag toen bekend werd dat ondernemer Gert Meijboom een brief aan wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport) had geschreven. In zijn brief vraagt hij onder welke voorwaarden de gemeente Zwembad Schuttersveld zou willen overdragen. Meijboom werd tot het schrijven van de brief aangespoord door Rens van Overdam, voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.

door Joëlle Stapelkamp

Meijboom had zich in een eerder stadium al gemeld bij de gebiedscommissie en gaf aan dat hij bereid was geld in het zwembad van Sportcentrum Schuttersveld te steken. Ondanks dat dit was meegenomen in het advies van de gebiedscommissie aan het stadsbestuur, bleek dit signaal niet expliciet te zijn doorgedrongen op de Coolsingel. “Ik heb tegen Gert Meijboom gezegd dat hij zijn exploitatieplannen in een brief aan de wethouder kenbaar moet maken, zodat die meegenomen worden in het proces”, aldus Van Overdam.

Mogelijkheden
De voorzitter van de gebiedscommissie ziet mogelijkheden en wil het zwembad in ieder geval openhouden totdat alle opties bekeken en alle scenario’s onderzocht zijn. Zwembad Schuttersveld is nu vooral gericht op het beheren van aanbod. Rens van Overdam ziet kansen in het vraaggericht exploiteren. Gert Meijboom zou daar volgens hem een belangrijke rol in kunnen spelen. “Hij heeft de ervaring en kennis in huis”. Gert Meijboom heeft eerder met succes een zwemschool opgezet en was werkzaam als manager in het inmiddels gesloten zwemparadijs Tropicana. “Ik begrijp dat het college moet bezuinigen, maar laat ze dan ook naar het alternatief kijken dat wij hebben geschetst”.

Te vroeg, te snel, te makkelijk
Volgens Van Overdam wordt er vanuit de stad te vroeg, te snel en te makkelijk gedacht: wij gaan Zwembad Schuttersveld sluiten. Volgens het college drukt de exploitatie van het zwembad te zwaar op de begroting, zijn de renovatiekosten (noodzakelijk volgens het stadsbestuur. De zwemverenigingen zien die noodzaak niet) te hoog en zijn er bovendien in de nabije omgeving voldoende alternatieven voorhanden, zoals het Oostelijk Zwembad en het Van Maanenbad. “Hier wordt door het college de makkelijkste weg gekozen, zonder te kijken naar de uitwerking op het gebied”.

Testcase
Volgens Van Overdam is dit een belangrijke testcase om te kijken of het stadbestuur de gebiedscommissie serieus neemt en in praktijk brengt wat met de mond wordt beleden. De gebiedscommissie wil het beste voor de bewoners en de wijk en Zwembad Schuttersveld speelt een belangrijke rol als het gaat om binding met de wijk en tussen bewoners. “Misschien is dit slechts het kopen van tijd, maar zolang ik kansen zie, blijf ik schoppen”.