Peggy Kakebeeke van Quota: “Wij zijn geen kletspraatclubje”

Zo staat het op de Facebook-pagina van Quota Rotterdam Internationaal:
‘We are stil a little overwhelmed by the succes of our saturday night Quota Rotterdam Internationaal fundraising diner. The friendship, the love, the compassion and the gifts were more than we could hope for. We fundraised 35.000 euro for Het Kleine Heldenhuis. Thank you all for your kindness, attendance and generosity!’ (het fundraising diner vond plaats op 21 september. Red.)
De Ster werd getipt door Kirsten van der Laan en Nikki Tuns van ‘Puur van alles in Rotterdam’, aan de Vlietlaan in Rotterdam-Kralingen. Wat is Het Kleine Heldenhuis?

Kralingen
Het Kleine Heldenhuis is gevestigd aan de Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen. Kinderarts/neonatoloog van het Franciscus Gasthuis & Vlietland Angelique Hoffmann-Haringsma (vooral) en voorzitter van Quota Rotterdam Internationaal Peggy Kakebeeke doen het woord. Quota bracht onlangs 35.000 euro bijeen voor Het Kleine Heldenhuis.
Reeds in januari 2018 startte Het Kleine Heldenhuis. De initiatiefnemers waren Angelique Hoffmann-Haringsma en gezinscoach Hiltje Heyman, beiden woonachtig in Kralingen. Hun zonen speelden in hetzelfde jeugdelftal van Kralingse voetbalclub Excelsior. Zo leerden de ‘voetbalmoeders’ elkaar kennen. Ze bedachten het ‘zorgconcept voor prematuren in huiselijke sfeer’, het eerste in zijn soort in Nederland en Europa (!). ‘Prematuren’ is vakjargon voor te vroeg geboren kinderen.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Angelique Hoffmann-Haringsma

Couveuse
Normaliter duurt een zwangerschap 40 weken. Indien het kind is geboren na minder dan 37 weken wordt gesproken van een vroeggeboorte. Een vroeggeboorte met een zwangerschapsduur van minder dan of gelijk aan 32 weken wordt ernstige prematuriteit genoemd. In Nederland ligt de ondergrens om te trachten een kind in leven te houden op 24 à 25 weken. Zo staat het op Wikipedia. Kinderen die veel te vroeg zijn geboren zijn nog niet ‘uitgerijpt’ (bijv. hersenen en darmen), en verblijven vaak nog maandenlang in het ziekenhuis, in een couveuse. Een na een normale zwangerschapsduur geboren kind weeg zo’n 3300 gram, een te vroeg geboren kind kan maar 600 gram wegen. In Nederland worden zo’n 150.000 kinderen per jaar geboren. Daarvan zijn plm. 13.000 vroeggeboortes (9%). Angelique: “We willen niet vermedicaliseren. Waar het goed gaat, laten we het kind en het gezin met rust”. Twee keer per week is er spreekuur in Het Kleine Heldenhuis. Wekelijks melden zich 60 à 70 ouders met kinderen.

Kwetsbaar
Als het kind naar huis mag is iedereen blij maar de kous is vaak nog lang niet af, want door alle spanning gebeurt het vaak dat de moeder daarna ‘instort’. De vader staat dan nog overeind maar als zijn vrouw weer uit het dal klimt, is hij vaak aan de beurt. Kortom, na de thuiskomst van het te vroeg geboren kind is alles in het gezin niet een-twee-drie weer normaal. Broertjes en zusjes hebben er ook onder te lijden. Het maakt niet uit of de ouders hoogopgeleid zijn of niet. Het gezin is dan kwetsbaar. De moeder kan na een vroeggeboorte worden geplaagd door schuldgevoel. Angelique: “Als men voor ’t eerst Het Kleine Heldenhuis bezoekt en de vraag wordt gesteld ‘hoe gaat het nu met jullie?’ breken ze”.

Poli
Een deskundige begeleiding is dan zeer noodzakelijk en die is er ook, nl. in het ziekenhuis, tot het 9e jaar van het te vroeg geboren kind. Maar ‘niemand wil terug naar het ziekenhuis’, weet Angelique. “Het Kleine Heldenhuis is een soort van poli voor de hele familie. Hier heb ik alles, van fysiotherapeut tot gezinscoach en er zijn geen wachtlijsten”. De effecten van het monitoren en behandelen zijn effectief, op lange termijn, zo is gebleken. Ook kinderen met een zgn. slechte start, zoals door zuurstofgebrek tijdens de geboorte (asfyie) kunnen worden behandeld. Zo staat het op hetkleineheldenhuis.nl:

‘Na ontslag uit het ziekenhuis word je voor het nazorgtraject ontvangen in Het Kleine Heldenhuis, ‘s werelds eerste zorgconcept voor prematuren in huiselijke sfeer. Hier vinden alle controle-afspraken met de kinderarts/neonatoloog plaats in combinatie met psychosociale zorg voor het hele gezin.’
In Het Kleine Heldenhuis zijn de volgende medici, paramedici en andere beroepsbeoefenaren werkzaam: kinderarts/neonatoloog, gezinscoach, verpleegkundig specialist, doktersassistent, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, (kinder) psycholoog, GZ psycholoog, CJG dokter en verpleegkundige (consultatiebureau), speltherapeut, remedial teacher en vrijwilligers.

Trainingen
Hoe wordt Het Kleine Heldenhuis gefinancierd? Angelique: “Leuren langs de deuren, onder andere. Natuurlijk ben ik hartstikke blij met wat Quota voor ons heeft gedaan”. Wat gaat u met dat geld doen? “Trainingen van cliënten en personeel”.
Quota Rotterdam Internationaal (http://www.quotarotterdam.nl/) is al 25 jaar actief in Rotterdam. Jaarlijks staan de dames in een stand op het ‘Oranjeplein’ in Kralingen, op Koningsdag. Peggy Kakebeeke: “Niet lullen maar poetsen. We zijn geen kletspraatclubje”.

Speelruimte
In de spreekkamer in Het Kleine Heldenhuis wordt de intake gedaan. De ouders doen daar hun verhaal. De speelruimte voor de kinderen ligt daarnaast. Beide ruimten zijn van elkaar gescheiden door een glazen wand. Zó kan het meegebrachte kind zijn ouders zien en kan het worden geobserveerd. Itske Heyman is kindercoach en op de foto is zij bezig met Olivier (met bril) en Floyd. Beide jongetjes zijn 3 jaar en waren ooit ernstig prematuur. Ze komen 1 keer per week langs.
Het Kleine Heldenhuis, Oostzeedijk 32-B, 3063 BC Rotterdam, tel. 010-8938690; hetkleineheldenhuis.nl


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.