Dan zit je in je examenjaar vwo en dan ga je gewoon 3 weken naar Nepal om vrijwilligerswerk te doen. De leerlingen van 6 vwo van het Rudolf Steiner College reizen in oktober af naar de Kathmandu vallei voor hun ideële stage. Mentor Sebastiaan Cooiman: “Het is een fantastisch land, met zoveel verschillende gezichten. Er leven veel verschillende etnische groeperingen naast elkaar. Een veelzijdig land, ook qua landschap”.

Het is niet toevallig dat de leerlingen naar Nepal gaan. Mentor Cooiman heeft daar met zijn Stichting Sanumaya (kleine liefde)  een school en kinderhuis. Na het behalen van zijn middelbare school diploma is Sebastiaan met zijn vriendin een jaar gaan reizen (2001/2002), waarvan een half jaar in Nepal. Daar hebben ze Engelse les gegeven op een school en vrienden voor het leven gemaakt. Weer thuis wilden ze iets meer doen voor de mensen daar. Dat werd de ‘Karuna’ school aan de rand van de Kathmandu vallei. “Het onderwijs in Nepal wordt beter, maar het kan nog beter. Ook onderwijsmateriaal is op veel government scholen verouderd of ronduit slecht. “Het lijkt er misschien wel op, maar onze school is geen vrijeschool,” gaat Cooiman gepassioneerd verder, “maar er is wel aandacht voor de verschillende vaardigheden van de kinderen”. En dat is in Nepal niet zo gewoon omdat daar een grote “wij” cultuur heerst en in het onderwijs weinig aandacht wordt besteed aan het individuele kind. “Alle kinderen leren klassikaal rijtjes opdreunen, maar dat de een goed is in rekenen en de ander in taal, daar is weinig aandacht voor”

steiner01

Op de Karuna school proberen ze dit nu wel, er zijn ouderavonden en er worden getuigschriften geschreven.  Het onderwijs wordt er spelenderwijs aangereikt en de kinderen lijken erg gelukkig. 80 kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar volgen op de ‘Karuna’ onderwijs.

Wat gaan de leerlingen doen:
Natuurlijk gaan ze hard werken, onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het schoolgebouw, Engelse les geven aan de leraressen van de school. Een weg helpen verstevigen die elk jaar deels wegspoelt tijdens de moessonregens. “Maar, we gaan ook ‘s morgens vroeg naar de zon kijken die majestueus  van achter de Himalaya opkomt, wandelen in de prachtige bergen en de drukte in van Kathmandu.”  Sebastiaan is gelukkig bij de gedachte dat hij “zijn “ geliefde Nepal aan al zijn leerlingen mag laten zien. ”Het wordt een ongelooflijke reis voor ze die ze hun hele leven niet zullen vergeten”.

steiner03

Kosten
De reis betalen de leerlingen en hun ouders zelf. De leerlingen hebben om geld daarvoor te verdienen  op Koninginnedag spullen verkocht, evenals op de lentemarkt van de vrijeschool Vredehof. Verder hebben ze 2800 euro subsidie aangevraagd en gekregen van het Europees Platform

Uw bijdrage is belangrijk
De leerlingen hopen ook veel geld méé te nemen naar Nepal: “voor 10 euro kan een kind daar 1 maand naar school”. Stichting Sanumaya heeft veel geld nodig om de kinderen blijvend naar school te kunnen sturen. Elke bijdrage is dus van harte welkom. U kunt een bedrag storten op banknr. 4538423 onder vermelding van Ideële stage. De stichting is ANBI geregistreerd, d.w.z. dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

“Ik hoop echt dat de leerlingen ook een fors bedrag mee kunnen nemen, dan kan de school waar ze straks zo hard aan gaan werken, ook blijven bestaan. Dat zal de leerlingen extra motiveren tijdens hun werkzaamheden in en bij de school”.

Kijk voor meer informatie over het werk van de Stichting op: www.stichtingsanumaya.nl