Water in Kralingen-Crooswijk

Kralingen-Crooswijk heeft grote waterpartijen zoals de Kralingse Plas, de Rotte en de Boezem, maar ook de historische singels zoals de Crooswijksesingel en Boezemsingel zijn beeldbepalende stadswateren. Helaas is de waterkwaliteit van de Boezemsingel onvoldoende en dat moet worden verbeterd.

Portefeuillehouder Jock Geselschap: “De Boezemsingel is een belangrijke en aantrekkelijke singel in Crooswijk. Met mooie monumentale bomen en een bijzonder gemaal. Door diverse oorzaken is de waterkwaliteit niet goed. En daar gaan we samen met het hoogheemraadschap wat aan doen!”

Wat is de oorzaak?
Afvallend blad en vogel- en hondenpoep zorgen voor teveel bagger in de sloot, met troebel en stinkend singelwater tot gevolg. Maar ook incidentele riooloverstorten hebben een slechte invloed op het water. Een riooloverstort gebeurt bij hevige regenbuiten: om te voorkomen dat het rioolwater via de straatkolken op straat komt te staan, lozen we het overtollige rioolwater direct op het oppervlaktewater. Ook op de kop van de Boezemsingel zit een zo’n riooloverstort.

Deelgemeente, gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard slaan de handen ineen; niet alleen voor de Boezemsingel maar voor de hele waterhuishouding in de deelgemeente.

Gemaal Boezemsingel: Deelgemeente, gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard slaan de handen ineen; niet alleen voor de Boezemsingel maar voor de hele waterhuishouding in de deelgemeente. (Foto: HHSK)

Wat doen we er aan?
In de Boezemsingel komt een onderwaterstuw die zorgt ervoor dat het vieze water zich na een overstort niet over de hele singel kan verspreiden. Een vuilfuik in de riooloverstortput gaat ervoor zorgen dat het grove vuil de singel niet in kan. Ook wordt de rioolcapaciteit nabij de Boezemsingel vergroot. Kleine stukken singeloevers worden omgevormd tot natuurvriendelijke oever. De planten die er gaan groeien geven niet alleen een fraai beeld, maar zorgen ook voor extra zuurstof in het water en helpen mee de Boezemsingel schoon te houden. Om te zorgen dat bij regenval er geen of minder hondenpoep in de singel spoelt zijn vorig jaar dispensers met opruimzakjes voor de hondenpoep geplaatst. Zo kunnen hondenbezitters mee helpen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook de ganzenpoep moet minder; daarom houdt de gemeente de ganzenpopulatie onder controle. Omdat meten, weten is, wordt de waterkwaliteit met extra metingen beter in de gaten gehouden Deze verbetermaatregelen zijn genomen na kritische vragen van de PvdA.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk

Klachten en meldingen
Als u klachten of meldingen heeft over stinkend oppervlaktewater, dode vissen in de singel of water op straat kunt u dit doorgeven via het Rotterdamse telefoonnummer 14 010 of via het klachtenformulier op de website van de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl/klacht_melding Voor meer informatie over water en riolering kunt terecht op het waterloket van Rotterdam: www.rotterdam.nl/waterloket