Over het oude poortgebouw gesproken: 1883 was het jaar dat het slachthuis in Crooswijk werd gebouwd. 28 april 1978 was de laatste dag dat er runderen en paarden werden geslacht in het Openbare Slachthuis aan de Boezemstraat 34.

Op 18 september 2010 kreeg de Bewonersgroep Slachthuisterrein in samenwerking met toendertijd PWS en manager/ wijkbeheerder mevrouw Madelon Kirkels, een billboard.

Daarop, met toestemming van het Gemeente Archief Rotterdam, een foto van koeien die langs het poortgebouw lopen naar het slachthuis. Een foto gemaakt door Alex de Herder in 1958. Deze foto is vandaag de dag ons beeldmerk geworden. Prachtig, dat billboard maar wat hadden we spijt dat we niet gezorgd hadden voor verlichting. Nu is het 2013, 130 jaar nadat het slachthuis werd gebouwd. En dankzij ons verzoek om steun aan Havensteder, hebben we de verlichting gekregen. Niet alleen ons billboard maar ook de twee prachtige poortgebouwen worden nu verlicht. Zodat nu samen met de verlichting van het derde poortgebouw van Restaurant Brazzo, alledrie de poortgebouwen verlicht zijn. Onze grote dank gaat uit naar Havensteder.

Alle poortgebouwen verlicht

(tekst en foto: Anneke Strasters, Bewonersgroep Slachthuisterrein)