‘t Staat er onder de foto op de voorpagina niet bij, maar als u meer wilt weten over de ‘Paradijsvogels’ die druk aan het schilderen zijn, op straat in het Schutterskwartier, voor de Kunstroute in Crooswijk, kijk dan op: www.rul3rs.com

Erik van Wijk, woonachtig in de Rakstraat, heeft de leiding van de ‘street art’ die in het Schutterkwartier, Crooswijk, wordt vervaardigd. Op zaterdag 5 oktober moet alles klaar zijn. Want dan start de Kunstroute Kralingen-Crooswijk, in Crooswijk. De naam van dit onderdeel van de Kunstroute KC: ‘CroosArtStraatExpo’ Het gaat in totaal om 8 locaties.

Het idee was om het in Crooswijk ‘anders te doen’, aldus Erik. Kunst tref je doorgaans aan in galeries en in ateliers, vandaar. Met steun en toestemming van woningcorporatie Woonstad Rotterdam (vind het een ‘sympathiek initiatief’) kan deze kunst tot stand komen.

Erik van Wijk

Erik van Wijk

Erik: ‘Ik ben in de eerste plaats Crooswijker die betrokken is bij de wijk. Met de politiek en de FBNC (bewoners die in opstand kwamen tegen de herstructurering van Nieuw Crooswijk) heb ik niet zoeveel. Ik ga uit van de situatie zoals ik die aantref en probeer er het beste van te maken’. De afgelopen jaren hebben zich veel kunstenaars in Nieuw Crooswijk gevestigd. Er kon immers goedkoop worden gewoond en gewerkt. Woonstad Rotterdam laat het Schutterskwartier betijen, zij het dat de panden die wegens bouwvalligheid gevaar opleveren worden gestut danwel gesloopt. Erik: ‘Alle Crooswijkse kunstenaars werken belangeloos mee aan de Kunstroute Kralingen- Crooswijk, maar natuurlijk willen ze zich ook laten zien’. De inmiddels bekende schilder Robert Rost, sinds kort woonachtig in het Schutterskwartier, werkt ook mee aan ‘CroosArtStraatExpo’ .

Kijk voor meer informatie op: www.kunstroutekralingencrooswijk.nl