Afbeelding: Burgemeester Aboutaleb bezoekt Arentschool in 2016

Actieve ouders staken stokje voor plannen schoolbestuur

Op De Ster Online werd op 17 juni jl. bericht dat de ‘Vrienden van de Arentschool’ (actieve ouders) onaangenaam verrast waren door het plan van het schoolbestuur (Kind en Onderwijs Rotterdam) om in plaats van de aanvankelijk voorgenomen nieuwbouw van de Kralingse basisschool, het schoolgebouw aan het Jaffahof te renoveren én een tweede locatie in te richten in de IJsclubstraat.

De Vrienden schreven een brief naar onderwijswethouder Hugo de Jonge (thans beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier) en maakten de zaak ook aanhangig tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 15 juni jl.  Zie: desteronline.nl/beloofd-is-beloofd.

Bij navraag hoe het allemaal verder is gelopen deed actieve ouder Caroline Kouwenhoven, voorzitter van de Vrienden… De Ster een tweetal brieven toekomen, verstuurd door de Arentschool en gericht aan de ouders/verzorgers van de kinderen.

Arentschool-leerling Ben Prinssen (‘beloofd is beloofd’) was meegekomen met zijn moeder naar de vermelde vergadering van de gebiedscommisie Kralingen-Crooswijk op 15 juni jl., zoals hij dat ook deed 4 jaar daarvoor.

Nieuw, op één plek
Daaruit valt op te maken dat Kind en Onderwijs, het schoolbestuur, inmiddels opdracht heeft gegeven aan deskundigen om te bekijken in hoeverre nieuwbouw op één plek (de huidige aan het Jaffahof) toch mogelijk is. Met een deels verdiepte gymzaal zou dat eventueel kunnen. De Medezeggenschapsraad, Vrienden van de Arentschool en de schooldirectie zijn begonnen met het formuleren van een visie voor de te bouwen nieuwe school. Het ziet ernaar uit dat het protest van de ouders tegen de ‘splitsing’ van de Arenschool heeft geholpen.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.