De buitenruimte van het Schutterskwartier wordt aanpakt. Meerdere maatregelen zijn nodig om de straten op te knappen, zoals riolering, verkeersaanpassingen en openbaar groen. 11 februari konden bewoners meepraten.

Ongeveer 30 belangstellenden waren naar de informatiebijeenkomst gekomen. Zij maakten volop gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen en op- en aanmerkingen te uiten. Belang en meningen over onderwerpen waren verdeeld. Vergroening van de straten, zoals meer bomen en plantvakken, wordt op prijs gesteld. Tegelijkertijd geeft dat voor sommigen een voorbehoud als dat ten koste van parkeerplekken gaat.

Veel bewoners gaven aan het belangrijk te vinden dat de inrichting van de straten een verkeersremmende werking heeft. Het vergroten van de verkeersveiligheid is een van de onderdelen van de aanpak. Het landelijke initiatief ‘Duurzaam Veilig’ wordt ingevoerd. Dit betekent onder meer dat het gebied straks een 30 km zone is.

De informatiebijeenkomst is in een vroeg stadium georganiseerd. Dit heeft als consequentie dat er nog veel onduidelijk is, maar het biedt ook ruimte om nog wijzigingen aan te brengen. Bewoners gaven aan graag mee te willen denken over het vervolg. Als de voorbereidingsfase soepel verloopt wordt in het eerste half jaar van 2015 gestart met de werkzaamheden.

Fontein voor Exercitiesingel
In het Schutterskwartier zijn al werkzaamheden aan de Exercitiesingel in volle gang. Mooie aanvulling voor de avond was de mededeling dat een lang gekoesterde wens van bewoners in vervulling kon gaan: een fontein in de singel. Dit goede nieuws zorgde voor een applaus.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk