Tussen de woningen van de Oudaenstraat in Crooswijk ligt een binnenterrein. Ruimte genoeg voor de buurtkinderen om te spelen en te genieten van buitenzijn en om het voor alle omwonenden een ontmoetingsplek te laten zijn. Helaas wordt het binnenterrein niet op deze manier gebruikt.

Spelen en groen belangrijk om van het binnenterrein een plek te maken voor jong en oud(er)

Veel omwonenden zien deze buitenruimte niet als waardevol deel van hun leefomgeving, asociale hondenbezitters gebruiken het als uitlaatplaats voor de viervoeter waardoor het voor anderen niet aantrekkelijk is om er te vertoeven. Een aantal bewoners wil de leefomgeving hier graag verbeteren. Reden voor deelgemeente Kralingen-Crooswijk en Havensteder om te onderzoeken wat er nodig is om er samen met bewoners werk van te maken en een aantrekkelijke buitenruimte te creëren die de bewoners beschouwen en behandelen als hun ‘achtertuin’.

‘Crooswijk Werkt’
In het uitvoeringsprogramma ‘Crooswijk Werkt’ is het thema Wonen en Buitenruimte benoemd waar in Crooswijk verbeteringen gemaakt moeten worden om de wijk te versterken. Het binnenterrein van de Oudaenstraat is hiervan een onderdeel. Niet alleen een nieuwe inrichting in samenspraak met de bewoners is van belang, ook zelfbeheer door bewoners speelt een belangrijke rol. Sterker: het daadwerkelijk aanpakken van het binnenterrein is mede afhankelijk van de energie die omwonenden willen steken in de aanleg én het zelfbeheer. Pas als de bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun directe omgeving en deze zien als een verlengde van hun woning is er kans van slagen om er blijvend een prettige, mooie en schone buitenruimte van te maken.

oudaenstraat-tekening
Ook de kinderen deden fanatiek mee om hun ideale binnenterrein te schetsen!

Wat willen bewoners? Wat kan er?
Op woensdag 15 mei organiseerde deelgemeente en Havensteder met hulp van actieve buurtbewoners en stichting Buurtlab een inloopmiddag voor omwonenden, jong en ouder, om ideeën en wensen te verzamelen. In een leuke sfeer, waar kinderen bloempotjes konden versieren en vullen, het Greenteam van Rotterdam uitleg gaf over het belang van groene beplanting in plaats van grijze bestrating, kwamen mooie én uitvoerbare ideeën ter tafel. Grootste gemene deler was de wens om een deel van het binnenterrein in te richten als speelplaats voor de wat jongere kids, omheind en met kunstgras. Daarnaast is de vraag om het stenen talud te vergroenen veelgehoord. Ook om bakken met de mogelijkheid om zelf te (moes)tuinieren werd gevraagd. Medewerkers van deelgemeente, Havensteder en Gemeentewerken gaan met de ideeën en suggesties aan de slag. Binnen enkele weken worden de eerste plannen aan de bewoners voorgelegd om zo samen tot een definitief plan te komen met daarbij de afspraken over zelfbeheer. Als daarover afspraken te maken zijn, wordt er naar gestreefd om medio zomer de werkzaamheden te kunnen laten starten.

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk