• Mevrouw Aboutaleb-Erahoutan steunt voorlichting over borstkanker

Op 22 januari jl. heeft mevrouw Aboutaleb, ambassadrice van project Sarah, een voorlichtingsbijeenkomst over borstkanker bijgewoond in wijkcentrum De Peperlink op de Kop van Zuid. Twintig vrouwen, merendeels van allochtone afkomst, kregen van speciaal opgeleide ‘Voorlichters Gezondheid’ informatie over (het bevolkingsonderzoek) borstkanker.

Project Sarah wil met voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk het taboe rond borstkanker wegnemen en de kennis over (het bevolkingsonderzoek) borstkanker verbeteren bij allochtone vrouwen en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam. De voorlichting sluit aan op hun cultuur, kennisniveau en taal.

Taboe doorbreken
De Voorlichters Gezondheid weten hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld in de Turkse en Marokkaanse cultuur het onderwerp ‘kanker’ te bespreken. Voorlichter Fadoua: “In het Berbers is kanker letterlijk vertaald de vieze ziekte”. Mijn zus is overleden aan kanker en als meisje dacht ik: mijn zus was toch niet vies?” Het idee dat kanker vies en besmettelijk is, komt nog regelmatig voor.
Door onwetendheid, schaamte of angst doen veel allochtone vrouwen niet mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Fadoua: “In onze voorlichting geven we begrijpelijke informatie over borstkanker. Ook maken we vrouwen bewust van de bestaande taboes rondom kanker. Je gaat pas taboes doorbreken in je eigen cultuur als je ze zelf erkent. En daarbij kunnen we de steun en instemming van mevrouw Aboutaleb goed gebruiken!”

Mevrouw Aboutaleb-Erahoutan temidden van de voorlichters Gezondheid

Mevrouw Aboutaleb-Erahoutan temidden van de voorlichters Gezondheid

Wijkgerichte aanpak
Project Sarah heeft inmiddels plaatsgevonden in tien wijken in Rotterdam. In 2016 zal project Sarah twintig nieuwe wijken benaderen met voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie over project Sarah en de voorlichtingsbijeenkomsten kunt u vinden op de website projectsarah.nl.

(ingezonden mededeling Bevolkinsonderzoek ZuidWest)

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]