Op donderdag 7 november in zalencentrum Pro Rege, Oudedijk 113, organiseert SenioR van 13.00 tot 17.00 uur een conferentie waarin wordt toegelicht hoe je een zorgcoöperatie kunt oprichten.

Ook gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over succesvolle initiatieven in Rotterdam, waarbij burgers zelf het heft in eigen hand namen, zoals de ‘leen buurtscoot’ (scootmobiels die men gratis kan gebruiken) en Wilskracht Werkt. Deelname is gratis, vrijwillige bijdragen welkom.

Aanmelden bij Pluspunt: info@pluspuntrotterdam.nl of 010–4671711.

pluspuntrotterdam.nl

(ingezonden mededeling Corrinne Oudijk)