Kinderopvang Irene sloot vrijdag 1 november de deuren van het kinderdagverblijf aan de Isaac Hubertstraat.

Doordat Kinderopvang Irene per 1 oktober jongstleden een samenwerking is aangegaan met Kinderopvang Mundo (zie artikel ‘Nieuw leven voor Crooswijkse kinderopvang’ in De Ster d.d. 8 oktober) werd er op 1 november vooral feest gevierd. De ouders werd een goed alternatief aangeboden bij Kindcentrum SamSam aan het Paradijsplein of bij Mundo’s KDV de Boezemvrienden in Zorgcentrum Hoppesteyn aan de Boezemsingel.

Op 1 november vond het ‘Grote Verhuisfeest’ plaats. De kinderen liepen vanuit de Isaac Hubertstraat naar hun nieuwe plekje bij KC SamSam of KDV de Boezemvrienden. De buitenschoolse opvang blijft overigens wel op de Isaac Hubertstraat. Voor meer informatie over kinderopvang in Crooswijk kijkt u op www.kinderopvangmundo.nl of belt u met 010-2461133.

Kinderopvang Mundo