In De Havenloods stond verleden week de laatste foto van de ‘Gast van de raad’, waar ik gastvrouw was. Na mijn raadslidmaatschap tot 2006 wilde ik nog graag wat doen voor onze deelgemeente, maar vooral informatie geven aan onze bewoners.

Wat gebeurt er in de politiek? Zij beslissen maar, werd er toen en ook nu nog gezegd. Ik heb altijd geprobeerd via mijn columns in De Ster en als gastvrouw van de raad zoveel mogelijk informatie te geven over bijna alles wat er gebeurde in de deelgemeente – met de medewerking van veel raadsleden die dat in die zeven jaar graag deden en alles over hun raadswerk vertelden en met ondersteuning van de griffie. Daarvoor mijn dank. Hoe het verder gaat met het gebiedsbestuur zien wij wel. Met goede mensen is het een nieuwe start en als je wilt, lukt alles. Zeker met de steun van de bewoners. Maar in deze snelle tijd blijven er gelukkig oude waarden bestaan. Zoals de speeltuinen. Bij twee ben ik de vorige week op de nieuwjaarsreceptie geweest.

Op de Oudedijk wordt veel gedaan, van speeltuin tot voetbalkooi, met een stuk grond waarvan door bewoners een soort buurttuin is gemaakt. Het was gezellig maar niet erg druk, wat voor het bestuur een teleurstelling was, want er wordt veel werk verzet. Maar voor alle kinderen die er komen gaan zij zeker door. Speeltuin Kralingen was wat verdrietig door het vertrek van beheerder John. Gelukkig is zijn vrouw Riemke een goede vervangster. Ik had voor John narcissen bij me met de boodschap: de lente is in aantocht en alles komt goed. Een nieuwjaarsborrel was er in Pniël op de Oudedijk, waar het bestuur van de BKO (Bewonersvereniging Kralingen- Oost) zijn receptie gaf met een lezing over de waterhuishouding door Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap.

Een goed verhaal over o.a. de effecten voor Kralingen-Oost. Afgelopen Zaterdag was er een jubileumsreceptie ter ere van het 50-jarig bestaan van Volkstuinvereniging ‘De Venhoeve’ – een grote tuin vlakbij het Kralingse Bos waar veel mensen al jaren plezier en rust hebben. Er komen nu ook veel jongeren op de volkstuinen, want zoals zij zeggen, het gaat van vader op zoon, maar ook opa stond er al. De nieuwe voorzitter van onze deelgemeente, Wim van Heemst, zei in zijn toespraak dat hij niet wist wat er allemaal op de volkstuin gebeurde. Zoveel huisjes en zoveel mensen, die er zeker ‘s zomers heerlijk van genieten. Er zijn heel veel goede dingen in het leven als je het maar wilt zien. Ik ben blij dat ik in mijn nadagen kan zien hoe goed het gaat met al die mooie dingen waar de deelgemeente Kralingen- Crooswijk en heel veel andere mensen hard voor gewerkt hebben.

Greet Wijs