Mijn partij, de PvdA, heeft bijna overal verloren, behalve in onze deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Daar ben ik wel trots op. Wij hebben het in al die jaren ook goed gedaan. Maar als ze aan de Coolsingel denken dat zij het beter kunnen, is het goed. Wie kan ertegen zijn als het in deze tijd beter wordt voor de mensen? Ik hoop wel dat de goede zaken die veel mensen in de deelgemeentes hebben gedaan, niet voor niets zijn geweest, want dat verdienen zij niet. Zeker als het voor het algemeen belang is geweest, zoals bij ons het Kralingse Bos dat door veel geld van de gemeente maar ook met inzet van 10 jaar door de deelraad, geworden is zoals het nu is. Heel veel mensen maken er gebruik van, jong en oud. Alle plekken zijn bereikbaar en de plas is overal zichtbaar. Dat was de grote inzet van de raad. Geen particuliere gebouwen, zoals in veel andere landen, maar het bos en de plas voor iedereen!

In de laatste vergadering van de deelraad ging het over een burgerinitiatief voor een skatebaantje voor jongeren langs de Plaszoom. Ik hoop dat deze dingen klein blijven, want juist op deze plek is het zicht op de plas het mooist, zeker als je rust zoekt. Maar de raad beslist. Op de tribune dacht ik: de wereld is voor jong en oud, maar houdt wel goed rekening met elkaar. Dat gaat zeker gebeuren in de gebiedscommissies, met mensen die weten wat er in hun buurt leeft. Een nieuwe tijd met een nieuwe toekomst, zoals voor het Oostelijk Zwembad. Vrijdag ben ik met Mien voor het eerst na de renovatie daar gaan zwemmen. Wij hebben jaren gesport in het Beatrixbad, maar nu wordt er lesgegeven in het kleine badje van het zwembad. Wij zwommen in het grote bad, waar ik goed kon zien wat er allemaal is gebeurd tijdens de grote renovatie. Alles is teruggebracht in de oorspronkelijke stijl maar zo mooi opgeknapt, dat het een groot compliment verdient. De tegels en het water zijn hemelsblauw en het dak heeft alle kleuren zonder hinderlijke lampen of andere zaken. Maar wat ik mis is toch het Beatrixbad. Beter bereikbaar voor ouderen en veel anderen, maar er is geen geld meer om het op te knappen. Toch is er nog hoop, want in de allerlaatste deelraadsvergadering heeft een lid van Leefbaar gezegd dat hij zich gaat inzetten om het Beatrixbad ook nog op te laten knappen. Een taak voor de Gemeente Rotterdam om daar alles aan te doen om het waar te maken.

Greet Wijs