Voorgenomen sluiting Zwembad Schuttersveld ‘testcase’ voor gebiedscommissie

Leek het gebiedsplan voorafgaande aan de gebiedscommissievergadering van donderdag 2 oktober in Galerie Kralingen wellicht de boventoon te gaan voeren, op de bewuste avond werd dit onderwerp overschaduwd door de voorgenomen sluiting van Zwembad Schuttersveld in de zomer van 2015.

door Joëlle Stapelkamp

Het sluiten van Zwembad Schuttersveld is een bezuinigingsmaatregel die het college van burgemeester en wethouders heeft opgenomen in de financiële plannen voor 2015. Volgens het college overlappen de verzorgingsgebieden van Zwembad Schuttersveld, Oostelijk Zwembad en Van Maanenbad elkaar. Bovendien daalt volgens het college het bezoekersaantal van Zwembad Schuttersveld gestaag en is het zwembad bovendien sterk verouderd. Een moderniseringsslag zou een investering van minimaal 3,5 miljoen euro vragen. Volgens Arno van Uden, Crooswijker en lid van Wijkorgaan Crooswijk, is dat een schijntje in vergelijking met de 18,5 miljoen die is gestoken in de renovatie van de twee andere zwembaden. “Wie heeft hier liggen slapen?” Het sporthalgedeelte van Sportcentrum Het Schuttersveld blijft wel open en het school- en leszwemmen en het doelgroepzwemmen kunnen volgens het college verplaatst worden naar de andere twee zwembaden. Arno plaatste hier tijdens de vergadering zijn vraagtekens bij: “Ik heb na aanleiding van het nieuws gebeld naar Oostelijk Zwembad en Van Maanenbad en beide zwembaden gaven aan niet genoeg ruimte te hebben om de activiteiten van Zwembad Schuttersveld over te kunnen nemen.”

Onvrede
Rens van Overdam, voorzitter van de gebiedscommissie, was net als de overige commissieleden totaal niet te spreken over dit besluit: “We hebben donderdag 25 september via de media kennis moeten nemen dat de activiteiten van Zwembad Schuttersveld beëindigd worden. Wij willen van de hoed en de rand weten en zullen onze onvrede aan het college kenbaar maken”.

Fundamenteel
Gebieds commissielid Kevin van Eikeren gaf aan dat er naast het sluiten van het zwembad een veel groter probleem is, namelijk een fundamenteel probleem. En daarmee sloeg hij volgens vrijwel alle aanwezigen de spijker op zijn kop. “Als de gemeenteraad en het college verwachten dat de gebiedscommissie in de (haarvaten van) de wijk zit en daardoor een gedegen advies kan geven over verschillende onderwerpen, dan is het de omgekeerde wereld dat zij eerst een besluit nemen en vervolgens ons als commissie om advies komen vragen.” Kevin bestempelde deze manier van werken als ‘onacceptabel’ en ‘van een bijzonder droevig en amateuristisch allooi’. Volgens hem wordt er door dit besluit afbreuk gedaan aan de legitimiteit van de gebiedscommissie die door de wijkbewoners is gekozen. “We zijn bedrogen. Dit is mosterd na de maaltijd. Als dit de manier van werken wordt, is de gebiedscommissie eigenlijk nutteloos. De voorgenomen sluiting van Zwembad Schuttersveld is een goede testcase: Waar staan wij als gebiedscommissie en hoe ziet de stad ons?”

Advies
De gebiedscommissie wordt geacht uiterlijk 23 oktober een advies naar de gemeenteraad te sturen. “De reactie vanuit de gemeenteraad op ons advies geeft aan hoe serieus wij als gebiedscommissie worden genomen”, aldus John van Assendelft. De tijd zal het leren…

Afbeelding: Google streetview