DOCK en andere partners van het wijknetwerk werken volgens de pedagogische wijkvisie. Samen streven we naar het creëren van een goed pedagogisch klimaat waar de jeugd kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien. Een van de thema’s uit de wijkvisie is respect. Met diverse partners is besloten om dit thema, één week van maandag 28 mei t/m zondag 3 juni, extra onder de aandacht te brengen: De week van RESPECT!

Tijdens ‘De week van RESPECT!’ zijn er activiteiten voor alle wijkbewoners, van jong tot oud. Zo gaan kinderen een high tea verzorgen voor ouderen en wordt er een schoonmaakactie gehouden rondom Vredenoordplein en Berkelplein. Alle activiteiten richten zich op de subthema’s: respect voor ouderen, de schoolomgeving, de wijk, jezelf en diversiteit. Met als doel om het respect voor elkaar in de wijk te vergroten! Het programma volgt binnenkort.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met: Sabah el Mourabit, jeugd- en jongerencoach via 06 – 422 215 83 of Selmourabit@dock.nl.