Dementie is een hersenaandoening waarbij men langzaam maar zeker geheel afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Gelukkig kunnen de meeste dementerenden thuis wonen maar voor partners en kinderen is het vaak een zware last. Niet alleen omdat het gedrag van de dementerende verandert en lastig kan zijn, ook omdat je als mantelzorger je partner, vader of moeder langzaamaan verliest en schuldgevoelens op de loer liggen.

Alzheimer kan niet worden genezen en dat is een nare boodschap. Bij mensen die dement zijn en nog thuis wonen, doen zich binnensen buitenshuis geregeld gevaarlijke situaties voor. Uit onderzoek van de stichting Alzheimer Nederland blijkt dat 75% van de mantelzorgers zich grote zorgen maakt over onveilige situaties waarin patiënten verzeild raken. Denk daarbij aan het eten van bedorven voedsel, het oplopen van brandwonden of het innemen van verkeerde medicijnen. Buitenshuis gebeurt het dat dementerenden verdwalen. In hetzelfde onderzoek zeggen veel mantelzorgers dat ze zich overbelast voelen.

Toch zijn er oplossingen! Volgens Home Instead Thuisservice is dat niet het verhuizen naar een verpleeghuis, waar vader of moeder vaak achter gesloten deuren verzorgd wordt. Te genezen valt dementie niet, maar er zijn wel alledaagse en praktische oplossingen thuis. Meestal is het mogelijk om op waardige en respectvolle wijze met moeilijk gedrag om te gaan, om hen actief te houden en te betrekken bij alledaagse activiteiten en om thuis een veilige omgeving te creëren.

Mantelzorgers
Mantelzorgers moeten leren omgaan met dementie. Met relatief eenvoudige handvatten, gedragstechnieken en met het werken met een levensboek kan men ervoor zorgen dat de dementerende met waardigheid en respect in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Mantelzorgers moeten leren veranderend gedrag te begrijpen en hun gedrag leren af te stemmen op het familielid waarvoor ze mantelzorger zijn.

Home Instead Thuisservice biedt een twee avonden durende training aan(gratis), waarin mantelzorgers leren omgaan met dit vaak lastige gedrag.

Pgb
Natuurlijk kan een mantelzorger dat niet alleen. Senioren streven ernaar de regie in eigen handen te nemen. Per 1 januari 2015 is een persoonsgebonden budget (pgb) een wettelijk recht. Met het pgb kunnen de mensen de regie naar zich toe trekken en zelf bepalen door wie, met wat en hoe de ondersteuning wordt geboden. Gemeenten zijn verplicht, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan, AWBZ zorg in natura (zin) om te zetten in een pgb. Maak er gebruik van!

Wenst u meer informatie en eventueel advies? Wendt u zich dan tot de heer R. Noldus van Home Instead Thuisservice, Rotterdam boven de Maas e.o., tel. 010-4521752 of 0657-559331 , r.noldus@homeinstead.nl. Zie ook: www.homeinstead.nl/rotterdambovendemaas