Kralingen-Crooswijk onderscheidt burgers, groepen en organisaties

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk wil graag een goede traditie in ere houden. Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het gebied kunnen ook dit jaar weer in het openbaar een blijk van waardering ontvangen.

De Gebiedscommissie roept bewoners op om personen of organisaties en groepen te nomineren voor een gebiedsonderscheiding. Zo wordt voorkomen dat iemand over het hoofd wordt gezien en worden de bewoners erbij betrokken.

De Gebiedscommissie kent twee soorten onderscheidingen:

Het ‘Zonnetje’: een aanmoedigingsprijs voor de leukste en/of best geslaagde

bewonersinitiatieven. Het gaat daarbij niet alleen om bewonersinitiatieven die in het afgelopen jaar zijn ondersteund door de Gebiedscommissie, maar ook initiatieven die niet financieel zijn ondersteund of al langer lopen komen in aanmerking.

‘De Boezemvriend’: dit is de hoogste gebiedsonderscheiding die Kralingen-Crooswijk kent. Ze wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich op zeer bijzondere wijze vrijwillig voor Kralingen-Crooswijk heeft ingezet.

Running clinics was dit jaar een groot succes

Running clinics was dit jaar een groot succes

Een jury, bestaande uit leden van de Gebiedscommissie, zal een keuze maken uit de genomineerden. De onderscheidingen zullen worden uitgereikt op vrijdag 18 december van 16.00 – 18.00 uur.

de geheime tuin achter de Oudedijk 15 is een plek waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten

de geheime tuin achter de Oudedijk 15 is een plek waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten

Iedereen die suggesties heeft voor personen, groepen of organisaties die voor één van deze onderscheidingen in aanmerking zouden moeten komen wordt opgeroepen deze in te dienen vóór 15 november 2015 bij gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl, voorzien van een argumentatie.

kralingen_crooswijk logo

 

 

gemeente rotterdam logo