Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om samen te sporten en spelen. Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen kaal en dagen niet uit om te bewegen.

Met een paar kleine aanpassingen willen wij schoolpleinen creëren waar leerlingen tijdens en na schooltijd samen komen voor leuke spel- en sportactiviteiten. Door het aanbrengen van lijnen en kleurvakken zoals een voetbal goal op de muur, een speelcirkel op de grond of een stukje atletiekbaan ziet het schoolplein er een stuk sportiever en aantrekkelijker uit.

Het doel van dit project is een actievere leefstijl bij kinderen te bevorderen en het onderling respect verbeteren.

De afgelopen tijd zijn er in Crooswijk door DOCK en Johan Cruyff Foundation verschillende scholen benaderd voor het project Schoolplein14. Zodra er meer bekend is kunt u deze informatie op onze website teruglezen.