Project Ik doe mee met deze AED van start!

Op initiatief van twee leden van de kerk van de Evangelische Broedergemeente aan de Avenue Concordia 111 is er een werkgroep geformeerd om de aanschaf van een extra AED (Automatische Externe Defibrillator) in Kralingen mogelijk te maken.

Een AED is een apparaat dat met een elektrische schok het hart in een normaal hartritme kan brengen bij een hartstilstand. Hoe eerder deze schok gegeven kan worden, hoe groter de kans dat dit lukt.

Een deel van de wijk valt namelijk nu niet onder de zogenaamde 6-minutenzone waar de Hartstichting voor pleit. Het gaat om een gebied rondom het zuidelijk deel van de Avenue Concordia en de Voorschoterlaan, aan de kant van Oostzeedijk. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten met een AED bij het slachtoffer kunnen zijn.

Door de aanschaf van deze extra AED willen wij dat alle buurtbewoners binnen de veilige 6-minutenzone vallen. Een hartstilstand kan ons namelijk allemaal overkomen!

Naast de twee leden van de kerk van de Evangelische Broedergemeente hebben zich twee buurtbewoners aangesloten en is er samenwerking gezocht met de Stichting RLT-Nederland (Reanimatie Levensreddende Technieken), die helpt bij dit project, dat we de naam hebben gegeven: “Ik doe mee met deze AED”.

Het minimale bedrag dat we nodig hebben is € 4.000,-. Van dit bedrag worden de aanschaf van de AED, de buitenkast met climate control, de drukkosten van de huis-aan-huisbrief en een onderhoudscontract voor 10 jaar betaald.

Binnen een week na het verschijnen van deze editie van De Ster zullen de buurtbewoners van het betreffende deel van de wijk een brief ontvangen. In deze brief doen wij een beroep op uw financiële steun en vragen wij u om een bedrag van minimaal € 7,50 per huishouden te doneren voor de aanschaf van een AED in uw buurt!

Dit bedrag is samen met de stichting RLT-Nederland berekend op basis van het aantal huishoudens en ervaringen van de Stichting. € 7,50 is een richtbedrag en ieder ander hoger of lager bedrag is welkom!

Ons doel is de AED in de zomer van 2024 te realiseren en daarom vragen wij

u het bedrag vóór maandag 1 juli over te maken.

In de brief staat het bankrekeningnummer van de stichting RLT-Nederland. De bijgeleverde QR-code in de brief is een automatische link naar de rekening van de stichting.

Als het lukt om voldoende geld in te zamelen, dan komt de AED te hangen aan de gevel van Annastraat 2B, een straat tussen de Avenue Concordia en de Voorschoterlaan.

Reanimatiecursussen
Omdat reanimeren iets is wat je moet leren, willen we ook reanimatiecursussen aanbieden. Als er meer dan € 4.000,- wordt opgehaald, kunnen de cursussen voor de buurtbewoners tegen een gereduceerd tarief worden gegeven.

De ludieke tekst van Pippi Langkous op de gevel van het pand waar de AED wordt geplaatst I have never tried that before so I think I should definitely be able to do that, is helaas niet van toepassing op de vaardigheden die bij een reanimatie van belang zijn. Daar moet echt voor geoefend worden!

Op de website van RLT-Nederland (rlt-nederland.nl) staat een link naar een eigen pagina met daarop aanvullende informatie (Ik doe mee met deze AED – meer weten). Hier wordt u ook op de hoogte gehouden over het ingezamelde bedrag. Via het contactformulier op deze pagina kunt u ook vragen stellen of zich alvast aanmelden voor de reanimatiecursus.

(ingezonden mededeling Ronald van Iersel – arts)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.