Esch-bewoners Aad de Vos (links) en Cees van den Heuvel maakten zich afgelopen zaterdag verdienstelijk voor hun buurt. Ze enquêteerden bezoekers van het winkelcentrum. In de buurt van de tramhaltes in De Esch wordt door bezoekers van de stad massaal geparkeerd tot verdriet van de bewoners daar.

In het woongebied van De Esch als geheel is echter geen sprake van een ontoelaatbare parkeerdruk. In De Esch staan geen parkeermeters. Het Bewonersplatform DWL-De Esch tracht er met de enquête achter te komen of de Esch-bewoners toch parkeermeters willen. Op zondag 17 maart, vanaf 14.00 uur, zal in de Paleiszaal (Pompgebouw De Esch) het resultaat van de enquête worden gpresenteerd, tijdens de jaarvergadering van het Bewonersplatform. Reeds eind februari zal het resultaat te zien zijn op: www.dwldeeesch.nl . In het overleg met de Deelgemeente over de parkeerproblematiek in De Esch zal het resultaat van de enquête worden ingebracht.