Rens van Overdam

Tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’

 Met de quarantaine maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) te remmen, wordt ook de overheid zelf beperkt in haar bewegingsvrijheid. Door middel van een spoedwet, de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ die begin april door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, kunnen nu overheden digitaal vergaderen en besluiten nemen.

De wet zal gelden voor gemeenteraden, provinciale staten, algemene besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. In navolging van de gemeenteraad, zal ook de gebiedscommissie 28 mei digitaal vergaderen. De (technisch) voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk, Rens van Overdam noemt dit als een tijdelijke goede oplossing.

Hond

‘ In de pilots bleek het digitaal vergaderen ook voor ons geschikt. Wat je mist, natuurlijk, bij de fysieke afwezigheid van commissieleden en burgers, is de mimiek, de intonatie of de groepsdynamiek. Maar de betrokkenheid probeer ik zoveel mogelijk te behouden via whatsapp en korte lijntjes met andere gebiedscommissieleden. Verder is er regelmatig contact met de rayondirecteur. Zelf laat ik bijvoorbeeld de hond uit en maak zo een rondje door de wijk, of ik ga alleen joggen. Daarbij spreek ik mensen op straat, uiteraard op gepaste afstand. Zo probeer ik een gevoel te behouden met wat er in de samenleving leeft.’

Openbaar

‘Een vereiste voor onze vergadering op 28 mei is dat deze openbaar te volgen moet zijn. Daarvoor wordt momenteel de infrastructuur aangelegd, bijvoorbeeld om digitaal op de vergadering te reageren. Maar de mogelijkheden zijn er, of komen er, om de vergadering volgens de nieuwe wet op een democratische manier te houden.’

Democratie in Actie

Echter, er bestond al een trend binnen overheden om vergaderen te digitaliseren voor het coronavirus dit noodzakelijk maakte. Zo is te zien op de site Democratie in Actie, lokale-democratie.nl. Dit is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van gemeentelijke bestuurders en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Democratie in Actie is de naam van het samenwerkingsprogramma dat de komende drie jaar gemeenten gaat ondersteunen bij democratische vraagstukken, zoals het organiseren en het digitaliseren van processen van de gemeenteraad, waaronder het digitaal vergaderen. Zal in de toekomst digitaal vergaderen onderdeel zijn van het nieuwe normaal?

Tijdelijk

Rens van Overdam ziet dit niet gebeuren. ‘De vergaderingen van de gemeenteraden en de gebiedscommissies moeten altijd openbaar zijn. Ze horen zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor de burger. Democratie in Actie zal wellicht bepaald overleg tussen raadsleden digitaal willen faciliteren. Maar de nieuwe wet is tijdelijk en geldt wanneer het onmogelijk is om vergadering openbaar te houden.’

Wanneer de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming niet wordt verlengd, vervalt deze op 1 september 2020.

Joris Zee

Zie ook: desteronline.nl/de-gemeente-rotterdam-is-een-varende-mammoettanker


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.