‘Waarom iets slopen wat goed is?’

Het concept Gebiedsplan blijft de gemoederen bezighouden. Het plan was wederom geagendeerd voor de gebiedscommissievergadering van donderdag 10 juli in de Paleiszaal van Pompgebouw de Esch. Kwam het plan tijdens de vorige vergadering er niet zonder kleerscheuren af, nu zag het er heel wat rooskleuriger uit. Op wat kleine nuanceringen, toevoegingen en opmerkingen over consistentie en opbouw na, waren de commissieleden tevreden over het plan. Tot een definitieve vaststelling kon in verband met het doorvoeren van de wijzigingen nog niet worden overgegaan. Dat zal tijdens de vergadering van donderdag 24 juli gebeuren.

door Joëlle Stapelkamp

Het concept Gebiedsplan mocht dan vooraf wellicht bestempeld zijn als het hoofdagendapunt, op de vergadering pakte dit anders uit. Want niet het Gebiedsplan of de budgetaanvragen voor bewonersinitiatieven zorgden voor de meeste rumoer. Dat rumoer kwam namelijk uit de hoek van bewoners van wooncomplex ‘Reserveboezem III’ dat al jaren op de nominatie staat om gesloopt te worden. Wooncorporatie Woonstad Rotterdam heeft al tijden het voornemen het complex te slopen en er nieuwe woningen te bouwen. Door de slechte economische omstandigheden heeft de sloop echter de nodige vertraging opgelopen en staat het complex nog altijd overeind.

Frustratie
Reserveboezem III is een driehoekig wooncomplex in Nieuw Crooswijk dat, ondanks zijn meer dan tachtig jaar, nog steeds prima dienst doet als huisvesting. Althans, dat vinden de huidige bewoners. Zij pleiten ervoor dat de sloopplannen voor Reserveboezem III worden herzien. De laatste vaste huurder, Ellen Wittich, hield een vurig pleidooi: “De kwaliteit van het wooncomplex is prima. Waarom iets slopen wat goed is?” De commissieleden gaven aan dat ze de frustratie van de bewoners snappen, maar dat het een traject is dat inmiddels al zo’n tien jaar loopt, dat bovendien alle vergunningen voor de sloop al zijn afgegeven en dat het daarom onwaarschijnlijk is dat de gebiedscommissie nog iets aan de situatie kan veranderen. “Ik vind niet dat je bewoners hoop moet geven als er niets meer aan te doen is”, aldus commissielid Buitelaar. Bewoonster Marloes Wessel was het daar helemaal niet mee eens: “De geluiden kunnen op z’n minst toch serieus genomen worden, want die komen niet uit het niets. Bovendien kan een besluit toch herzien worden als daar gegronde redenen voor zijn?”

Het vakkundig pleidooi kwam van Esther Schoonhoven van Van Schagen Architekten. “Ondanks de besluitvorming kunnen er dingen veranderd zijn. We moeten dus alles in het werk stellen om dit op de agenda van de stad te krijgen. Het is, zeker ook vanuit architectonisch oogpunt, een wooncomplex met veel mogelijkheden.” Als antwoord op de vragen over Reserveboezem III gaf voorzitter Rens van Overdam aan dat de commissie zich over het onderwerp zal buigen en gaat proberen de belangen van de bewoners nog eenmaal op de Coolsingel voor het voetlicht te brengen. Hij benadrukte echter dat de commissie verder geen bevoegdheden heeft, dus dat zij er verder niks over kan besluiten.

Bewonersinitiatieven
De vergadering werd afgesloten met het bespreken en al dan niet honoreren van de budgetaanvragen voor bewonersinitiatieven. Is dit tot nu toe bij de meeste initiatieven vaak zonder enige slag of stoot gegaan, bij één budgetaanvraag was dit bij deze commissievergadering wel anders. De commissieleden waren behoorlijk verdeeld over de budgetaanvraag van bijna 10.000 euro voor de oprichting van Bewonersvereniging Lusthofkwartier. “Het is goed dat een groep enthousiaste bewoners een dergelijke vereniging wil oprichten, maar er kleeft wel een behoorlijk risico aan, zeker gezien het forse bedrag waar om gevraagd wordt. Je hebt immers geen enkel zicht erop of het initiatief ook daadwerkelijk van de grond komt en hoe het zich vervolgens ontwikkelt.” Buitelaar was niet overtuigd. Janssen bleek voorstander van het initiatief, maar vond het een verkeerd signaal als er zo’n fors bedrag aan een vereniging in oprichting uitgekeerd zou worden. “Deze begroting is volkomen over de top!” Een positief geluid kwam onder andere van commissielid Baicu. “De kosten voor de oprichting zijn hoog, maar als je het doet, moet je het goed doen.” Ook Verbist was positief over de budgetaanvraag: “Het is goed dat er een groep actieve bewoners is opgestaan. Het geld is er, dus laten we het op een goede manier besteden.” Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Bij de gebiedscommissievergadering op donderdag 7 augustus komen de initiatiefnemers waarschijnlijk met een nieuwe begroting en een uitgebreidere kostenverantwoording. Wellicht zorgt dat voor overeenstemming in de gebiedscommissie en kan Bewonersvereniging Lusthofkwartier actief in de wijk aan de slag gaan.