Als het aan hen ligt wordt ieder kind met gedragsproblemen tijdig onderzocht. Want veel kinderen die dergelijke problemen hebben maar niet op tijd hulp krijgen, redden het moeilijk in hun leven. Aan het woord zijn drie medewerkers van het zelfstandig behandelcentrum AlleskITs in Crooswijk: Coriene Heering, orthopedagoog (opvoedkundige die zich bezighoudt met kinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd), Dop Scheewe, kinderarts en oprichter van AlleskITs, en manager Krista van Huis. Deze vestiging van AlleskITs is van 2011 en huisvest een multidisciplinair team in het pand van het Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG, aan de Crooswijksestraat naast het Schuttersveld.

door Coby Jansen

Dop Scheewe noemt de keuze voor de samenwerking met de jeugdartsen en andere zorgverleners binnen het CJG een verstandige stap. “Met verschillende professionals bij elkaar gaat het beter. Dat vergroot de kans op een juiste diagnose en een passend behandelplan en dat is voor de kinderen die met problemen als ADHD worstelen heel belangrijk”.

Gezin
Bij AlleskITs zijn kinderartsen, gedragsdeskundigen (o.a. de kinderpsycholoog en orthopedagoog) en een kind- en jeugdpsychiater elkaars directe collega’s. “En omdat we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin inwonen, is de gezinssituatie voor ons sneller duidelijk. Als het gezin de bron van de problemen van het kind blijkt te zijn dan betrekken we dat gezin in het behandelplan”, voegt Coriene toe.

Omgeving
De patienten van AlleskITs zijn tussen de 4 en 18 jaar. Zoals met veel dingen, legt Dop uit, hangt het sterk van je woonplek af hoe erg een aangeboren afwijking, zoals ADHD, van invloed is op de verdere ontwikkeling van een kind. Vergelijk het met astma, als je dat hebt en je woont in een buurt met veel autoverkeer, dan wordt het er niet beter op, ook al krijg je een behandeling en medicijnen. Heb je gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld het genetisch bepaalde ADHD maar wel goede opvang thuis en een rustige, groene woonomgeving, dan kunnen je problemen binnen de perken worden gehouden. Maar helaas, voor veel kinderen in Crooswijk gaat dat niet op en zijn zij extra kwetsbaar. En helaas is het zo dat de zorg voor gezinnen met een allochtone achtergrond – zoals er veel wonen in Kralingen- Crooswijk, hen niet tijdig bereikt.

AlleskITs

Van links naar rechts: Krista van Huis, Coriene Heering en Dop Scheewe

School
Veel kinderen hebben problemen op school, de een omdat hij te beweeglijk is en lastig voor anderen, de ander omdat hij te stil is en wegdroomt. Allebei letten ze niet op en zo gaat de les aan hen voorbij. Of ze zijn autistisch, hebben faalangst of kunnen niet mee met rekenen en taal en gaan zich uit onmacht lastig gedragen. Als daar niet bijtijds aandacht en zorg aan wordt besteed, raakt het kind steeds verder achter op de rest en krijgt steeds meer problemen van een uitvaller, ook als volwassene: geen opleiding, geen werk, mindere gezondheid, eenzaamheid, conflicten thuis, etc. In de stap naar behandeling is de huisarts een heel belangrijke schakel. Deze samenwerking loopt steeds beter. Ook aan de contacten met de scholen wordt aandacht besteed. Onlangs heeft een team van AlleskITs op een van de basisscholen in Crooswijk met moeders en leerkrachten gesproken en informatie gegeven over de signalen die ‘zeggen’ dat er iets niet goed gaat met hun kind. En dat ze dan vooral hulp moeten vragen. “Wij proberen met de kinderarts als eerste aanspreekpunt voor ouders en scholen de toegang tot de zorg zo makkelijk mogelijk te maken”.

Cijfers
Er komen wat cijfers op tafel. Van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar heeft 5% ADHD. Dat gaat dan om een tot twee kinderen per basisschoolklas. Van die kinderen kan, mits ze tijdig een juiste diagnose en behandeling krijgen, de helft tot tweederde een goed leven leiden. Signalering op de basisschool is daarom cruciaal. Zo nodig komt er een gedragsdeskundige het kind observeren in de klas. Er komen per maand zo’n 25 kinderen nieuw binnen bij AlleskITs aan de Crooswijksestraat, allemaal met een verwijzing van de huisarts. Krista voegt toe dat dit een zgn. zelfstandig behandelcentrum is, niet verbonden aan een grote organisatie als een ziekenhuis, bijvoorbeeld. De zorg is verzekerde zorg en vraagt geen eigen bijdrage bij kinderen tot 18 jaar.

Contact
AlleskITs in Crooswijk is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op alle werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 010-2585703. Het is ook bereikbaar via email: baliecrooswijk@alleskits.nl. Buiten kantooruren vindt u op de website www.alleskits.nl altijd het medisch spoednummer waarop een van de kinderartsen bereikbaar is. En tenslotte: kinderarts Dop Scheewe vindt AlleskITs een groot succes: “Ten eerste omdat we nog bestaan, ten tweede omdat we nog groeien en ten derde omdat we steeds meer samenwerken”.

AlleskITs ‘woont in’ bij het ‘Centrum voor Jeugd en Gezin Kralingen-Crooswijk’, Crooswijksestraat 115, 3034 AG Rotterdam.