De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk organiseerde samen met de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk het symposium, de open bijeenkomst, getiteld ‘Zorgen om de Zorg’.

In de Nieuwe Plantage verzamelden zich woensdagmiddag 25 november burgers en professionals. De Seniorenraad toonde met een toneelstukje aan hoe verwarrend de nieuwe regels zijn om in acute situaties hulp te krijgen. Het probleem werd levendig uitgebeeld en liet zien hoe via moeizaam telefonisch contact met 14010, Vraagwijzer, Wijkteams en zorgverzekeraar, uiteindelijk de directe nood door de Thuiszorg dan wel Buurtzorg werd gelenigd. De heer Ridderikhoff, 83jr., ooit huisarts te Kralingen, speelde overuigend de steeds radelozer wordende
bejaarde heer die zijn bedlegerige vrouw verzorgt maar door zijn rug is gegaan en telefonisch hulp zoekt.

In het vraaggesprek met de professionals bleek dat het uitgebeelde geval helaas heel dicht bij de werkelijkheid kwam. Raadslid voor Zorg, Cultuur en Sport Judith v. Bokhove was dankbaar voor alle info die zij uit de praktijk ontving en riep iedereen op de problemen, eventueel via de Seniorenraad, te blijven door geven. Zie: seniorenraad-kc.nl. Zodat de Gemeenteraad en de politiek kunnen proberen de procedures te verbeteren.

Zorgen om de Zorg

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]