Circa 200 senioren, 75-plus, woonachtig in de buurt Struisenburg, worden op dit moment thuis bezocht door 9 seniorenvoorlichters om met hen in gesprek te gaan over hun welzijnssituatie.

De vrijwilligers bespreken met de senioren praktijkgerichte oplossingen ter verbetering van hun woon- en leefsituatie. Ook wordt besproken hoe zij hun buurt, de voorzieningen en de veiligheid ervaren. Deze reacties zullen worden verwerkt in een rapport met adviezen aan betrokken organisaties en de gemeente. Het rapport zal in het najaar met de senioren in de buurt Struisenburg worden besproken. De onafhankelijke seniorenvoorlichters hebben allen een training gehad. Het project is een initiatief van Aafje en de Lelie Zorggroep en is in samenwerking met de gemeente Rotterdam tot stand gekomen.

(ingezonden mededeling Aafje – thuiszorg, huizen, zorghotels)